Dołącz do nas Wojownicy’15

Czekamy na Was. Mamy szansę tworzyć wspierającą się wzajemnie grupę, która będzie miała realne a nie teoretyczne przełożenie na pozytywne zmiany w naszej Ojczyźnie. Tylko działając razem będziemy mogli osiągnąć cel, któremu poświęciliśmy już wiele z naszego życia. Nie jest to droga łatwa, wymaga od nas wyrzeczeń oraz oparta powinna być na wartościach, które stanowią o istocie Stowarzyszenia WoJOWnicy’15:

Walka z systemem rozgrywająca się na wielu płaszczyznach, będąca kontynuacją zmian zapoczątkowanych przez Pawła Kukiza i otwartym sprzeciwem wobec obecnej rzeczywistości, zamieniającej obywateli w bezmyślne pionki.
WoJOWnicze serce, zdolne do poświęceń i wyrzeczeń w imię przyświecających nam ideałów: etyki, moralności, transparentności i oddolności.
Przekonanie, że Polska nie jest pustym sloganem, ale najwyższą wartością, za którą warto walczyć do ostatniego tchu.
Świadomość, że Obywatele, zwłaszcza Ci najbardziej potrzebujący, nie są osobami nam obojętnymi, ale Rodakami, którym należy się szacunek i pomoc.
Uczciwość, w moralnym wymiarze, oraz lojalność, bez których nie sposób zbudować trwałej siły zdolnej do przeciwstawienia się atakom i manipulacjom „strażników systemu” w postaci karierowiczów, kolesi, polityków i mass mediów.
Wiara, że wspólne działania doprowadzą do dobrych zmian oraz będą motywacją i inspiracją dla innych, ponieważ WoJOWnikiem może stać się każdy, kto będzie chciał walczyć w imię lepszej przyszłości.
Wytrwałość pozwalająca w kryzysowych sytuacjach nie poddać się na wojennej ścieżce, prowadzącej do zniszczenia antydemokratycznego „systemu”.
Procedura przyjmowania nowych Członków:
Należy wydrukować i czytelnie, starannie wypełnić Deklarację. Papierową wersję należy wysłać na adres Stowarzyszenia podany tutaj. Deklaracja zostanie rozpatrzona szybciej, jeżeli dodatkowo zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej.
Dane kontaktowe, zwłaszcza adres poczty elektronicznej należy wypełnić szczególnie starannie.
Jeszcze raz: wersja papierowa jest konieczna, skan deklaracji wysyłamy oprócz a nie zamiast.
Zarząd rozpatruje deklarację i weryfikuje rekomendacje. W przypadku deklaracji na członka wspierającego rekomendacje nie są wymagane (pole „rekomendacje” na deklaracji zostaje puste).
Zarząd wysyła informację o rozpatrzeniu deklaracji do osoby zainteresowanej – za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po otrzymaniu od Zarządu Stowarzyszenia informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji należy uiścić półroczną składkę. Przykładowo osoba przyjmowana w listopadzie opłaca pół roku czyli od listopada do kwietnia. W następnym roku do zapłacenia będzie maj i czerwiec w pierwszej racie i druga rata już normalnie. Składkę należy opłacić przelewem bankowym. Wysłanie potwierdzenia wpłaty Skarbnikowi może przyśpieszyć dalsze kroki.
Po zweryfikowaniu informacji o opłaceniu składki Zarząd wpisuje kandydata w poczet Członków Stowarzyszenia i informuje o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rekomendacje
Po pierwsze, jeżeli ktoś nie ma możliwości uzyskania czterech rekomendacji to może zostać członkiem wspierającym i spokojnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez W’15. Z biegiem czasu uzyskanie czterech rekomendacji do pełnego członkostwa nie będzie problemem.

Jak uzyskać rekomendację i jak to wpisać na deklarację
Trzeba porozmawiać z innymi członkami W’15 czy zgadzają się zarekomendować. Te rekomendujące osoby mogą być z dowolnego miejsca w Polsce.
Wypisując deklarację kandydat na członka samodzielnie wpisuje imiona i nazwiska osób rekomendujących.
Osoby rekomendujące wcale nie muszą się podpisywać na deklaracji, tylko muszą wiedzieć że kandydat wpisał kogoś jako osobę wprowadzającą.
Zarząd W’15 po otrzymaniu deklaracji sam zweryfikuje rekomendacje odpytując po kolei każdego rekomendującego czy to jest prawda, że zgodził się na tę rekomendację.
Dzięki takiemu sposobowi można bez problemu uzyskać rekomendację od osób mieszkających daleko.

W razie pytań – prosimy o kontakt.

e-mail: zarzad@wojownicy15.pl

Zapraszamy !

Nasza strona: http://wojownicy15.pl/dolacz-do-nas/