W Gdyni odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz nowej Konstytucji KUKIZ’15 – Okręg 26.

16 .10.2016  w Gdyni odbyło się 16 .10.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz nowej Konstytucji KUKIZ’15 – Okręg 26.

W wyniku jawnego głosowania do Zarządu Oddziału zostały wybrane osoby:
Anna Błaszczyk -Prezes
Marcin Górny -Wiceprezes
Paweł Cybulski -Wiceprezes
Tadeusz Kukjan -Sekretarz
Andrzej Białous -Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Monika Baran -Przewodniczący
Małgorzata Janicka -Członek
Krzysztof Fiertek -Członek

Sąd Koleżeński:
Mariusz Kowalczyk -Przewodniczący
Leszek Kilichowski -Członek
Iwona Lamkiewicz -Członek
Delegatem na Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia został
Przemysław Ożóg-Orzegowski

Jako członek zarządu chciałem podziękować wszystkim, którzy udzielili nam poparcia.
Naszym priorytetem jest docierać tam gdzie dzieje się krzywda ludzka oraz tam gdzie władza nadużywa wolę narodu.
Będziemy edukacyjnie promować nasz sztandar, którymi są JOWy.

Zawsze sobie powtarzałem, że pycha i wyzysk triumfuje kiedy dobrzy ludzie są obojętni. Dlatego dziękuje wszystkim, że nie byliście obojętni.

Wierzę głęboko, że razem wspólnymi siłami przywrócimy godność Polakom!

Pozdrawiam Marcin Górny

14642264_1100497120035390_1599788813574988480_n