Kukiz’15-W sejmie powstał zespół ds. bezpieczeństwa szczepień.

W sejmie powstał zespół ds. bezpieczeństwa szczepień

W dniu wczorajszym miało miejsce pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, którego celami jest m.in. zbadanie skali konfliktu interesów urzędników i lekarzy, w tym ekspertów, odpowiedzialnych za polski system i program szczepień ochronnych, opracowanie nowej procedury zgłaszania i monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w celu rzetelnego ustalenia faktycznego bilansu korzyści i strat programu szczepień ochronnych, wyegzekwowanie od urzędów i organów odpowiedzialnych w tym zakresie rzetelnego informowania pacjentów o wszelkich możliwych skutkach ubocznych i powikłaniach , opracowanie modelu funkcjonowania funduszu odszkodowawczego za powikłania poszczepienne oraz likwidacja sankcji za niezaszczepienie dziecka.

Zespół rozpoczął pracę w składzie 4-osobowym – posłowie Kukiz’15: Przewodniczący – Piotr Liroy-Marzec , Wiceprzewodniczący – Paweł Skutecki, Sekretarz – Wojciech Bakun oraz Jerzy Kozłowski. Skład Zespołu prawdopodobnie nie jest ostateczny – trwają rozmowy również z innymi Posłami, którzy mieliby odwagę zająć się tą poważną i niewygodną dla urzędników kwestią. Udział w pierwszym posiedzeniu wzięły też przedstawicielki medycyny i nauki: – dr n.med. Dorota Sienkiewicz (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej), dr med. Katarzyna Bross-Waldendorf (lekarz medycyny), dr Krystyna Oprządek (dr chemii, wykładowca akademicki) oraz przedstawiciele i członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”: Justyna Socha, Małgorzata Dźwikowska-Bąkowska, Aneta Szendera oraz Agnieszka Kutyłowska.

Spotkanie obejmowało wybór prezydium Zespołu, wystąpienie Justyny Sochy – przedstawiciela OSWoS STOP NOP, dyskusję z udziałem gości oraz przyjęcie planu pracy na pierwsze półrocze 2016 r.

Justyna Socha zaprezentowała kilka najistotniejszych faktów dotyczących m.in.: funkcjonowania systemu szczepień w Polsce z perspektywy rodziców małych pacjentów, sytuacji dzieci i ich przedstawicieli prawnych, zmuszanych prześladowaniami i represjami do poddawania szczepieniom, mimo, że wielu z nich doświadczyło powikłań, oraz sytuacji prawnej w Europie i obowiązujących regulacji międzynarodowych gwarantujących nienaruszalne prawo do wolnej, swobodnej i świadomej zgody na każdą interwencję medyczną.

Członkowie zespołu korzystając z opinii zaproszonych gości i ekspertów ustalili harmonogram i tematy kolejnych posiedzeń, które mają się odbywać raz w miesiącu i będą to m.in. system monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, szczepienie noworodków i przeciw HPV, system odszkodowań za powikłania poszczepienne.

Dziękujemy serdecznie Panom Posłom za poważne traktowanie obywateli i odwagę w podejmowaniu tak trudnych tematów. Nie ulega wątpliwości, że w związku z tą decyzją narażają się na intensywne, całkowicie niemerytoryczne i niewybredne ataki. Z ogromną nadzieją oczekujemy efektów pracy Zespołu. Pierwsze tabu już zostało pokonane – dzięki powstaniu zespołu ruszy merytoryczna, publiczna dyskusja i debata. Do tej pory była skutecznie blokowana przy pomocy medialnych kampanii, antagonizując społeczeństwo z ofiarami systemu szczepień. Proponowane przez zespół zmiany są w interesie wszystkich obywateli naszego kraju.

Link do strony zespołu:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp…

W systemie szczepień nie ma demokracji – jest dyktatura koncernów

Bezsprzecznym faktem jest, iż przemysł farmaceutyczny ingeruje w system zdrowotny i fałszuje faktyczne korzyści oraz skutki uboczne leków. (1) Dotyczy to również polskiego systemu szczepień, stąd potrzeba rozwiązania wielu problemów, które generuje ta patologiczna sytuacja.

“Znajdujemy obfitość zgodnych dowodów potwierdzających, że przemysł interweniuje na wszystkich etapach procesów, które determinują opiekę zdrowotną, badania, strategię, wydatki, praktykę i edukację medyczną, w wyniku czego korzyści z leków i innych produktów są często przesadzone, a ich potencjalne skutki uboczne są bagatelizowane. Wytyczne kliniczne, praktyki lekarskie, decyzje i wydatki na opiekę zdrowotną są tendencyjne. Istnieje pilna potrzeba regulacji i innych działań wobec redefinicji misji medycyny.”

12512542_1660513907546308_8362550986144174387_n 12669533_1660513944212971_3193255023879376123_n 12669727_1660513934212972_3615500259428504268_n 12743728_1660513930879639_4339132674292435090_n

Źródło: European Journal of Clinical Investigationhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12074/full