Liroy-Marzec: Dotarliśmy do dokumentów świadczących o niechlubnej roli, jaką w procesie reprywatyzacja odgrywa Gronkiewicz–Waltz

Poseł Kukiz’15 apeluje w liście do ministra Zbigniewa Ziobry o zbadanie kolejnego wątku afery reprywatyzacyjnej, w tym udziału Hanny Gronkiewicz-Waltz w kontroli wypłacania odszkodowań za zwracane nieruchomości.

W piśmie do Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości, Piotr Liroy-Marzec ujawnił dziś wewnętrzna korespondencję Hanny Gronkiewicz-Waltz z urzędnikami warszawskiego Ratusza dotyczącą reprywatyzacji. Jak twierdzi poseł, przedstawione dokumenty potwierdzają, że prezydent Warszawy miała bezpośredni związek z aferą reprywatyzacyjną i może być odpowiedzialna za brak kontroli nad zwrotem nieruchomości.

Poniżej publikujemy całość list posła Kukiz’15 do ministra Ziobry

SzanownyPanie Ministrze,

moi współpracownicy z warszawskiego oddziału stowarzyszenia Skuteczni dotarli do dokumentów świadczących o niechlubnej roli, jaką w procesie reprywatyzacja odgrywa Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz jako Prezydent m. st. Warszawy.

Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz wielokrotnie twierdziła, że nie podejmowała osobiście żadnych decyzji dotyczących reprywatyzacji i została oszukana przez swoich urzędników. – Wierzyłam, że moi poprzednicy, m.in. Lech Kaczyński zatrudniał uczciwych ludzi. Niestety zawiedli moje i mieszkańców zaufanie i za to dziś z tego miejsca przepraszam – powiedziała Gronkiewicz-Waltz podczas obrad Rady m. st. Warszawy.

Jak wynika z załączonej korespondencji wewnętrznej stołecznego ratusza, prezydent Gronkiewicz – Waltz ignorowała działania urzędników zmierzających do powstrzymania zwrotu nieruchomości, za które Polska wypłaciła wcześniej odszkodowania.Między innymi., pismem z dnia 12 sierpnia 2010 roku ówczesny burmistrz dzielnicy Śródmieście informował prezydent Warszawy, że zbadał stan prawny przygotowywanej przez Panią Prezydent do zwrotu kamienicy przy ul. Hożej 27a i zgodnie z zawartymi umowami, zamiast dokonywać reprywatyzacji tej nieruchomości powinno wystąpić się do Ministerstwa Finansów o wydanie decyzji stwierdzającej jej przejście na rzecz Skarbu Państwa. Burmistrz Wojciech Bartelski podkreślał, że analogiczna sytuacja może dotyczyć wielu nieruchomości w całej Warszawie.

Pani Prezydent poparła stanowisko nadzorowanego przez siebie Biura Gospodarowania Nieruchomościami dokonującego bezpodstawnych “zwrotów” nieruchomości. Pismem z dnia 20 września 2013 roku “Prezydent m. st. Warszawy podjął decyzję o niekontynuowania przedmiotowego postępowania kontrolnego”. Wnioskuję o zbadanie tego wątku afery reprywatyzacyjnej i procesowe wykorzystanie przedstawionych w załączeniu dowodów. 

Z poważaniem,
Piotr Liroy – Marzec

/ Źródło: DoRzeczy.pl
/ zma