Liroy: nie dajcie się dzielić partyjnym klanom!

Piotr Liroy – Marzec o ostatnich wydarzeniach w sejmie oraz na ulicach miast.