LIST OTWARTY DO WŁADZ TELEWIZJI PUBLICZNEJ – Podpisz się!

W obliczu narastającego niezadowolenia z widocznej stronniczości mediów publicznych zachęcam do podpisania petycji, która jest jednocześnie listem otwartym do TVP. Każdego z Państwa kto zgadza się z treścią listy zachęcam do podpisania i wyrażenia tym samym własnego zdania.

 

LIST OTWARTY DO WŁADZ TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Od wielu lat oglądam TVP Info i jako widz mam wyrobiony i bardzo jednoznaczny pogląd na jakość debaty prowadzonej w tej stacji.

Niestety wrażenie jest jedno, stacja minęła się z powołaniem i zapomniała o wypełnianiu misji informacyjnej. Poziom, wiedza, merytoryczność dziennikarzy pozostawia wiele do życzenia i za każdym razem jest niesamowicie uderzająca dla niemal każdego z odbiorców.

Dziennikarze zapomnieli, że ich zawód to nie zawód Sensu Stricto a służba.

Służba rzetelnego, pełnego poświęcenia i szacunku dla wykonywanej przez siebie pracy pośredniczenia pomiędzy społeczeństwem a światem polityki, kultury, etc. zgodnie z Prawem Prasowym art. 10 pkt 1.

Zgodnie z art. 12 pkt 1 Prawa Prasowego dziennikarz zobowiązany jest także do rzetelności w zbieraniu informacji.Z wielkim rozczarowaniem muszę stwierdzić, że od wielu lat w TVP Info oba te jakże ważne i jedne z podstawowych artykułów prawa prasowego obowiązujących działalność dziennikarza są łamane.

W dniu 22.11.2015 r. oglądałam program prowadzony przez panią Lewicką, gościem programu był wicepremier prof. Gliński.

Z wielkim rozczarowaniem muszę stwierdzić, a nie jestem w tej obserwacji osamotniona, że pani Lewicka złamała nie tylko dobre zasady i podstawy kultury osobistej wobec zaproszonej osoby, ale także pogwałciła zapisy Prawa Prasowego, którym jako dziennikarz bezpośrednio podlega.

Podkreślić należy, że nie jest to odosobniony fakt w sposobie prowadzenia programów przez panią Lewicką.

W związku z powyższym, ze względu na nieprzestrzegania przez panią Lewicką Prawa Prasowego a także na brak kultury osobistej jaką powinien się dziennikarz kierować zwracam się do władz Telewizji Publicznej o zaprzestanie popierania procederu łamania prawa przez dziennikarzy na wizji, jednocześnie z prośbą o zwolnienie wszystkich, którzy to prawo złamali.

Oprócz Prawa Prasowego dziennikarzy obowiązuje także kodeks etyczny, który również w Telewizji Publicznej nie był przez nich przestrzegany.

Programy publicystyczne charakteryzują się stronniczością, wyjątkowo łatwo jest zorientować się jakich przekonań politycznych jest dziennikarz i jakie ma sympatie. Stronniczość jest karygodnym grzechem dziennikarza.

Niniejszym moją prośbę o wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników TVP Info proszę potraktować jako głos widza, który od lat zniesmaczony jest brakiem profesjonalizmu i obiektywizmu na wizji.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
 
Adresat/Adresaci petycji: WŁADZE TELEWIZJI PUBLICZNEJ
 
List możemy podpisać :
 
list-TV-polska
dodano:przez Edyta Franczuk