Manifest Wielkiej Zmiany – Przywrócić Polskę Obywatelom!

Nad Polską krąży widmo Wielkiej Zmiany Systemowej, budząc nadzieję zwykłych ludzi i strach partyjnej kasty. Mamy teraz szansę ustanowić demokrację, w której obywatel jest pracodawcą polityków, a nie ich poddanym. Zarejestrowaliśmy we wszystkich okręgach do Sejmu listy KWW Kukiz’15. Budujemy oddolny ruch zrzeszający obywateli z każdego pokolenia, wyznania czy światopoglądu, z każdej grupy narodowej, z każdego zawodu i wykształcenia. Łączy nas wola dokonania Zmiany Systemowej. Nawiązujemy do wspaniałej tradycji walki Narodu o wolność, niepodległość i solidarność. Nie pozwolimy, by ofiary naszych Przodków poszły na marne. Chcemy lepszego bytu dla nas i naszych wnuków. Nie damy się sprzedawać za ochłapy, jesteśmy warci więcej niż złoto całego świata.Już dawno społeczeństwo nie było tak rozbite i zatomizowane jak dziś. Tak dalej być nie może. Od 1989 roku tamte elity powielają się same.

Czy dojdzie do społecznego wstrząsu?

  Droga ku zmianie:

Naszym celem jest obudzenie świadomości obywateli, zmiana Konstytucji i Kodeksu Wyborczego. Nie uważamy jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) za ordynację idealną, ale za ważny krok w kierunku naprawy Polski.

Będziemy forsowali:

1.Prawo startu w wyborach każdego, kto zbierze poparcie 1% mieszkańców uprawnionych do głosowania w danym okręgu;

2.Na wniosek 500 tysięcy obywateli, obowiązek rozpisywania referendum, które będzie rozstrzygające przy frekwencji co najmniej 25%;

3.Obowiązek wprowadzenia pod obrady Sejmu inicjatyw ustawodawczych popartych pisemnym wnioskiem 100 tys. obywateli lub 100 posłów; Ograniczenie immunitetu poselskiego i możliwość odwołania posła w referendum popartym żądaniem 10% wyborców w danym okręgu;

4.Nowy system finansowania partii politycznych zapewniający wydatkowanie pieniędzy publicznych zgodnie ze społecznym interesem;

5.Wprowadzenie zasady dwukadencyjności stanowisk wybieralnych na wszystkich szczeblach władz państwowych i samorządowych;

6.Zniesienie bezpośredniego finansowania kościołów i związków wyznaniowych przez państwo;

7.Wprowadzenie instytucji ławy przysięgłych oraz wybieralności prokuratorów i sędziów szczebla wojewódzkiego.

Obecność w Sejmie pozwoli nam na, wspólne z posłami innych ugrupowań, przeprowadzenie koniecznych zmian.

Oto pilne sprawy do rozwiązania:

1.Załamujący się system emerytalny – proponujemy adaptację modelu kanadyjskiego;

2.Bezrobocie, które będziemy stopniowo zmniejszać wprowadzając nowe płatne prace – własną aktywność na rzecz wspólnoty.

3.Usprawnienie służby zdrowia – przy udziale ruchów społecznych i szerokich kręgów medycznych; Wprowadzenie taniego, czynszowego budownictwa publicznego;

4.Problemy emigracji i imigracji – postulujemy szerokie otwarcie na ludzi z polskimi korzeniami, którzy winni automatycznie uzyskiwać obywatelstwo;

5.Reforma podatków i administracji – wprowadzenie optymalnego dla naszego społeczeństwa systemu podatkowego zmniejszającego nierówności społeczne, podatek od kapitału, radykalne uproszczenie prawa administracyjnego;

6.Skuteczny państwowy mecenat nad edukacją na wszystkich szczeblach, nad rozwojem kultury, sztuki i nauki;

7.Poprawa konkurencyjności naszego górnictwa węgla i miedzi, rozbudowa energetyki, unowocześnianie kolejnictwa i transportu zbiorowego;

8.Zniesienie przywilejów dla byłych funkcjonariuszy PRL i wsparcie przez państwo weteranów walki o niepodległą Polskę;

9.Poniżanie naszej historycznej spuścizny, co wyraża się powtarzanym określeniem „polskie obozy koncentracyjne” i brakiem naszej oficjalnej reakcji na gloryfikację zbrodniarzy z UPA przez władze Ukrainy.

Doprowadzimy do usunięcia ze sceny politycznej układu okrągłostołowego. Za dewizę naszych działań przyjmujemy słowa prezydenta Ameryki J.F. Kennedy’ego:

Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie – pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju”.

Wyzwania dla Polski:

Stoimy wobec nowych przesileń, szans i zagrożeń:

1.Zmiany pokoleniowej i wyzwań demograficznych;

2.Słabnięcie porządku moralnego powodowane indywidualną chęcią użycia i konsumpcji;

3.Rewolucji informatycznej poszerzającej poznanie i sieć kontaktów kosztem tradycyjnych więzi osobowych;

4.Konieczności zmiany zasady funkcjonowania polskiej gospodarki – nie bezwzględne gromadzenie kapitału, ale zrównoważony wolnorynkowy rozwój oparty o wiedzę, samoorganizację i przedsiębiorczość;

5.Konieczności nowej strategii gospodarczej – zamiast niskich płac i wyzysku pracowników, konkurencyjność wykorzystująca innowacyjność i produktywność, Niespotykanej koncentracji bogactwa w rękach oligarchii światowej, co skutkuje destabilizacją w skali globalnej i nową „wędrówką ludów”;

6.Kryzysu ideowego, politycznego i organizacyjnego w Unii Europejskiej.

W parlamencie każdy nasz przedstawiciel będzie konsultował się ze swoimi wyborcami w istotnych sprawach państwowych. Będzie jednak głosował zgodnie ze swoim sumieniem i poglądami.

Obdarzeni wyborczym mandatem zapewnimy stabilną większość parlamentarną potrzebną do utworzenia rządu i zmiany Konstytucji. Ze strony Prezydenta RP spodziewamy się poparcia naszych wysiłków na rzecz Wielkiej Zmiany Systemowej.

Naszym najtrwalszym fundamentem i ostateczną miarą pracy politycznej są wolni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, o których poparcie zabiegamy.

kornel-morawiecki-wojownicy15-kukiz

Członek Rady Społecznej KWW Kukiz’15

Kornel Morawiecki (z zespołem doradców)