Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zgodnie z § 24 – 26 Statutu Stowarzyszenia oraz UCHWAŁĄ ZARZĄDU nr 31/W15/2016 Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 z dnia 20 października 2016 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15.

walne-wojownicy15-zaproszenie-11-listopada-marsz-niepodleglosci-2016

Nie możesz dotrzeć do nas? Wypełnij pełnomocnictwo!!!
[POBIERZ PDF]

 

Termin pierwszy: 11.11.2016 godz.10:00
W przypadku braku kworum termin drugi : 11.11.2016 godz. 11:00

Obrady NWZC Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 odbędą się w Warszawie, ul. Grójecka 109 w budynku klubu: AKADEMIA SAVATE

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie NWZC. Przywitanie Uczestników przez gospodarza NWZC – Piotra Kowalczyka.
Informacje organizacyjne.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania NWZC.
3. Sprawdzenie obecności i kworum według listy obecności.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały o deklaracji ideowej.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
Za zarządem Krajowego Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

nwzc-stowarzyszenie-wojownicy15-11-listopada-marsz-niepodleglosci-2016-pismo-zarzadu