Norbert Kaczmarczyk – Najbardziej pracowity poseł Małopolski

Norbert Kaczmarczyk według rankingu opublikowanego w tygodniku WPROST  jest najbardziej pracowitym posłem Małopolski. Zajmuje też 13. Miejsce w klasyfikacji najbardziej efektywnych posłów na Sejm RP.

Ogrom pracy posła z Ruchu Kukiza można ująć pokrótce w ten oto sposób: 87 wystąpień na mównicy sejmowej, 126 interpelacji poselskich, 5 zapytań oraz 13 oświadczeń (dane te pochodzą z rankingu WPROST – obecnie poseł Kaczmarczyk w trudnej pracy na rzecz poprawy losów naszej Ojczyzny znacznie poprawił efekty swojej działalności).

Norbert Kaczmarczyk jest rolnikiem

Norbert Kaczmarczyk jest rolnikiem prowadzącym własne gospodarstwo. Sprawy związane z polskim rolnictwem nie są mu obce, co można zauważyć śledząc jego działania jako parlamentarzysty. Jest cennym reprezentantem polskiej wsi w Sejmie RP będąc między innymi członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. Wielokrotnie z mównicy sejmowej zabierał głos w każdej ważnej sprawie dla polskiego rolnictwa, jak na przykład sprzedaż bezpośrednia, prawo łowieckie czy polska zdrowa żywność. Nie bał się krytykować istotnych dla Polski umów jak TTIP i CETA informując o niebezpiecznych dla polskiego rolnika skutkach ich podpisania.

Poseł Kaczmarczyk wielokrotnie zabierał głos w debacie dotyczącej sprzedaży polskiej ziemi i był przeciwnikiem jakichkolwiek zapisów umożliwiających wykup jej przez obcokrajowców:

„Jak można być obojętnym wobec przeszłych pokoleń, które za to, byśmy po tej ziemi stąpali, przelewały krew? Jak można być obojętnym wobec przyszłych pokoleń, które na tej ziemi będą mieszkać. Będą jej bronić i będą na niej produkować polską zdrową żywność? Polska nie była tylko nasza, nie jest i nie będzie tylko nasza. Polska należy do przyszłych pokoleń, które często przychodzą na galerię sejmową i obserwują naszą pracę.” – mówił.

Poseł Kaczmarczyk jest również inicjatorem projektu ustawy o dodatkach do emerytur dla strażaków OSP. W jednej ze swoich wypowiedzi dotyczącej tej problematyki podkreślał:

„Ci ludzie narażają swoje zdrowie i życie. Pomagają, gdy żywioły zabierają nam to co najcenniejsze.”

Zapytany o możliwości sfinansowania powyższej ustawy wskazuje na środki zaoszczędzone z likwidacji gabinetów politycznych (jest to jeden z postulatów Kukiz’15). Jego działania na rzecz strażaków z pewnością wzmacnia fakt, iż jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej

Osiągnięcia 27 – letniego posła pochodzącego z Czajęczyc usytuowanych w powiecie proszowickim są zaiste imponujące, aczkolwiek parlamentarzysta Ziemi Tarnowskiej sam przyznaje, że wiek nie jest żadną przeszkodą w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji:

„Jesteśmy młodymi posłami i nie wiemy wszystkiego, nie możemy być ludźmi, którzy “pozjadali wszystkie rozumy”. My musimy słuchać obywateli, którzy przychodzą z pomysłami, musimy ich wspierać.”