Poseł Kukiz’15 Andrzej Kobylarz stanął na czele Wojowników.

15 lipca 2017 roku na Polach Grunwaldu odbyła się druga zbiórka w sprawie referendum „Stop Uchodźcom” zorganizowaną przez Posła Andrzeja Kobylarza oraz Wojowników.

Odbyło się również Walne Zgromadzenie Wojowników, na którym wybrano nowe władze zarządu z powodu rezygnacji jednego z wiceprezesów naszego stowarzyszenia – Mariusza Draniewicza, któremu serdecznie dziękujemy za dotychczasowy wkład wniesiony w budowę naszych struktur.

Większością głosów prezesem Stowarzyszenia został Andrzej Kobylarz,

 

wiceprezesem

Beata Kicowska   

oraz

Lesław Płonka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas sobotniej zbiórki pobiliśmy ubiegłoroczny rekord dnia. Udało nam się zebrać 1412 podpisów!

Zarząd:
e-mail: zarzad@wojownicy15.pl

Andrzej Kobylarz – Prezes Zarządu
Beata Kicowska – Wiceprezes Zarządu
Lesław Płonka – Wiceprezes Zarządu
Maciej Lisowski – Skarbnik Zarządu
Łukasz Gwiazda – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna:
e-mail: kr@wojownicy15.pl

Kamil Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Beczek – Członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław Budniak – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Lewandowski – Członek Komisji Rewizyjnej
Witold Studniarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
e-mail: sk@wojownicy15.pl

Jerzy Nosalik – Przewodniczący SK
Marek Jędrzejewski – Członek SK
Łukasz Barski – Członek SK
Olimpia Tomczyk-Iwko – Członek SK
Łukasz Zakrzewski – Członek SK