Poseł Tomasz Jaskóła Kukiz15-wniosek o uchylenie ordynacji wyborczej do władz Polskiego Związku Wędkarskiego

Poseł Tomasz Jaskóła z ruchu obywatelskiego Kukiz15 skierował do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz .Wniosek o uchylenie ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego, uchwalonej 17 września 2016 roku.

Warto przypomnieć, że prezydent Warszawy jest organem nadzorczym dla zarejestrowanego w Warszawie PZW.

Jeżeli na wniosek prezydent Warszawy (jeśli taki wniosek wpłynie do ZG PZW) ordynacja nie zostanie w ciągu 14 dni uchylona.

To poseł wnioskuje o skierowanie sprawy do sądu oraz o tymczasowe zawieszenie zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie na jego miejsce przedstawiciela prezydent Warszawy.

Poseł Jaskóła uzasadnia swój wniosek faktem, że ordynacja wyborcza PZW odbiera znacznej większości członków PZW bierne prawo wyborcze zagwarantowane statutem, stanowiąc, że:

Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat.”, co jest niezgodne z ustawą o stowarzyszeniach.

Więcej na:

https://wedkarskiswiat.pl/posel-wnosi-o-uchylenie-ordynacji-wyborczej-pzw,n,735

 

 

zjazd-gal1

 

jacek-kolendrowicz