Powołano Oddział Wojewódzki W’15 w Łodzi

Dzisiaj, tj. 4 września 2016 r., w przededniu rocznicy powstania Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, nastąpił symboliczny moment otwarcia pierwszego Oddziału Wojewódzkiego W’15 – w Łodzi. To wydarzenie bez wątpienia dobrze obrazuje sytuację naszej organizacji, która po długim okresie zastoju, zaczęła się rozwijać i zmierzać w kierunku realizacji zakładanych rok temu celów. Mamy nadzieję, że już wkrótce powstaną kolejne oddziały, m. in. w Gdańsku.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w łódzkiej restauracji „U Mądzieli”, a rozpoczął je koordynator z ramienia Zarządu ogólnokrajowego – Łukasz Gwiazda. Po przywitaniu przybyłych gości rozdano mandaty i sprawdzono obecność. Uprawnione do głosowania były 23 osoby, z czego na zebraniu zjawiło się 13 Członków. Łącznie wydano 14 mandatów; nieobecny Krzysztof Podlecki udzielił pełnomocnictwa Krzysztofowi Chodakowskiemu.

Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Zebrania (został nim Łukasz Gwiazda), Sekretarza (Kamil Stefański) i Komisji Skrutacyjnej (Bożena Dzieduch, Karolina Gasmi). Wszystkie powyższe wybory zapadły przez aklamację.

Spotkanie przebiegło bardzo sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Szybko zdecydowano o liczebności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, ustanawiając trzyosobowe składy. Następnie zgłoszono kandydatów do Zarządu: Krzysztofa Chodakowskiego, Mateusza Reka, Pawła Kosińskiego, Piotra Kowalczyka i Artura Boratyńskiego. Po głosowaniu (i późniejszym podziale stanowisk) wyłoniono nowy Zarząd w składzie:

  • Krzysztof Chodakowski – Prezes Oddziału
  • Mateusz Rek – Wiceprezes Oddziału
  • Paweł Kosiński – Członek Zarządu Oddziału

W tym samym trybie zgłoszono i wyłoniono skład Komisji Rewizyjnej, który, w związku z trzema kandydaturami, przegłosowano razem przez aklamację:

  • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Małgorzata Hoba-Śmigała – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Artur Boratyński – Członek Komisji Rewizyjnej

Następnie omówiono zgłoszony wcześniej do porządku obrad punkt – powołanie rzecznika prasowego Oddziału Stowarzyszenia – został nim Artur Boratyński.

Po bardzo sprawnych i zgodnych głosowaniach Przewodniczący zakończył zebranie. Nie zabrakło oczywiście braw i gratulacji dla nowo wybranych władz oddziałowych. W tak zgranej grupie jesteśmy przekonani, że walka z politycznymi i społecznymi patologiami na terenie woj. łódzkiego będzie szła sprawnie. Dziękujemy wszystkim obecnym i gratulujemy Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, a także trzymamy kciuki. Powodzenia!