Przedstawiliśmy projekt ustawy, która ma pomóc osobom niepełnosprawnym

Dziś po raz kolejny pokazaliśmy, że jednym z naszych wielkich celów jest prawdziwa pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. W Radwanowicach, podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu Kukiz ’15, rozegraliśmy wyjątkowy mecz z podopiecznymi Fundacji im. Brata Alberta, a tuż po nim, na specjalnej konferencji, zaprezentowaliśmy pierwszy z całego pakietu projektów ustaw, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Projekt, na który zainteresowani czekali ponad 10 lat, został złożony w Sejmie w porozumieniu ze środowiskiem rodziców osób niepełnosprawnych i stowarzyszeniem „Bardziej kochani”. Proponowane zmiany pozwoliłyby na miejsce ubezwłasnowolnienia wprowadzić instytucje opiekuna prawnego i medycznego.