Regulamin Publikacji Nadesłanych Artykułów

Kochasz Polskę? Masz lekkie ale dosadne pióro? Podoba Ci się nasz portal? Może byłeś świadkiem jakiegoś istotnego wydarzenia? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? A może wiesz o czymś ważnym, lub możesz pomóc innym?

Opisz to i wyślij do Nas na adres: redakcja@kukiz.army. Twój artykuł jeżeli będzie zgodny z naszą linią redakcyjną zostanie opublikowany na stronie www.kukiz.army.

Regulamin Publikacji Nadesłanych Artykułów i Zdjęć

§ 1
Autorzy artykułów są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych podczas przygotowania publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
§ 2
Redakcja uznaje, że ,,ghost writing”, ,,guest authorship” są przejawem nierzetelności dziennikarskiej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane oraz dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
§ 3
Autorzy artykułów są zobowiązani do podawania informacji o źródłach, w tym finansowaniu publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (,,financial disclosure”).
§ 4
Prace przeznaczone do publikacji powinny mieć charakter publicystyczny oraz być wynikiem własnych badań, rozważań i przemyśleń naukowych.
§ 5
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w artykułach i edycji nadesłanych zdjęć.
§ 6
Redakcja zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia artykułu lub zdjęć do publikacji w przypadku stwierdzenia plagiatu.
§ 7
Redakcja nie opiniuje tekstów i w razie odmowy publikacji nie uzasadnia swojego stanowiska. Redakcja zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia artykułu lub zdjęć do publikacji bez podania przyczyny.
§ 8
Redakcja nie zwraca przesłanych prac i nie archiwizuje ich.
§ 9
Artykuły należy przesyłać na adres: redakcja@kukiz.army
§ 10
Autor przesłanego artykułu oraz zdjęć deklaruje dobrowolnie zgodę na ich publikację na licencji Creative Commons 3.0