Ruch Kukiz’15-Międzynarodowy Kongres Samorządowy w Krakowie.

Właśnie zakończył się Międzynarodowy Kongres Samorządowy w Krakowie. Sporo ciekawych dyskusji i paneli. Zaprezentowaliśmy dzisiaj wizje samorządu terytorialnego – obywatelskiego samorządu -jaki jest w strategii Ruchu Kukiz’15.

Wybierając samorządowca powinniśmy kierować się przede wszystkim jego kompetencjami, oceną jego dotychczasowych działań na rzecz społeczności lokalnej, transparentnością i uczciwością. Przynależność do partii politycznych jest nie istotna albo powinna być wręcz marginalna. Ugrupowania polityczne powinny się starać o samorządowców wybranych w oparciu o te właśnie kryteria, a ich lojalność wobec wyborców powinna stanowić wartość dla partii, którą będzie ona respektować .
Czego chce Kukiz’15:


– JOW na wszystkich szczeblach samorządu i wybory bezpośrednie na starostę i marszałka województwa
-„dzień referendalny” każdego roku w sprawach ważnych dla obywateli oraz jego obligatoryjność dla władz samorządowych
– zakaz łączenia funkcji samorządowych z pracą w instytucjach ,którym te podlegają
– wzmocnienie roli budżetów obywatelskich.
Komisja kodyfikacyjna powinna rozpocząć pracę nad deregulacjami uwalniającymi samorządy z nadbudowanego prawa, które stanowi bariery w sprawnym podejmowaniu decyzji. Obecny kształt samorządu jest powiązany z perspektywą unijną do 2020 roku, ale już teraz powinniśmy zabrać się za pracę nad zmianą podziału terytorialnego, finansowania oraz kompetencji poszczególnych szczebli
– wzmocnienie funkcji gminy z jednoczesnym system motywacji do tego, by małe gminy łączyły się w większe
– likwidacją administracyjnej funkcji powiatów na rzecz związków gminnych oraz przekazania kompetencji do gminy i województwa
– wojewoda z funkcją reprezentacyjną i jednoczesne przekazanie kompetencji samorządowi województwa
– włączenie do dochodów gminy VAT oraz akcyzy z jednoczesnym zwiększeniem dochodów z PIT i CIT. Gmina powinna sterować gospodarką inwestycyjną na swoim terenie – a nie rząd
– zrównoważony budżet w gminie z regulującym to zapisem w konstytucji.


To tylko niektóre propozycje Kukiz’15 o których rozmawialiśmy z samorządowcami.
Podsumowując jednym zdaniem:

Decentralizacja władzy i finansów na najniższy szczebel samorządu z jednoczesnym uruchomieniem skutecznej kontroli obywatelskiej w gminach. Jako ruch społeczny, zrodzony na buncie przeciwko bezwzględnemu podporządkowaniu życia Polaków wobec partyjnych klanów, zaprezentowaliśmy wstępne założenia naszego projektu wyborczego. Do samorządów chcemy wprowadzić jak najwięcej młodych ludzi, którzy mają pomysły na rozwiązanie swoich lokalnych problemów.
Co ważne, nie chcą podporządkować się żadnej partii, a jednocześnie chcą zmieniać z nami Polskę zaczynając od samego dołu. Szczegóły poznacie już w maju.
To naprawdę będzie powiew świeżości, który wywieje partyjniactwo z naszych małych ojczyzn

.Recepta na uzdrowienie samorządów.

źródło:FB