Stowarzyszenie Wojownicy’15 – Nowe władze już w KRS

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W sprawie dokonania zmian w Wpisie Stowarzyszenia Wojownicy’15 .

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan z dnia 04.01.2017 godz. 10:33:48 Numer KRS: 0000598124

Wojownicy'15

Miło nam poinformować że zakończono procedury zmian członków
Zarządu Wojownicy’15
.

Skład nowego Zarządu Wojownicy’15 :

PREZES ZARZĄDU

MACIEJ BARTŁOMIEJ LISOWSKI 

 

 

 

 

WICEPREZES ZARZĄDU 

MARIUSZ ADAM DRANIEWICZ

 

 

 

 

SKARBNIK

BEATA STAROŃ KICOWSKA

 

 

SEKRETARZ

ŁUKASZ DANIEL GWIAZDA 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

LESŁAW MACIEJ PŁONKA 

 

KOMISJA REWIZYJNA WOJOWNICY’15

PRZEWODNICZĄCY

KAMIL MICHAŁ STEFAŃSKI 

 

 
CZŁONKOWIE

ŁUKASZ KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 

 

 

 

 

EDYTA MONIKA KUBIK

 

 

 

 

KRZYSZTOF PIOTR BECZEK 

 

 

 

 

JAKUB PERKOWSKI 

 

 

 

 

Nowemu Zarządowi Gratulujemy i życzymy sukcesów !

Zarządowi odchodzącemu dziękujemy za współprace !

 

Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia WoJOWwnicy’15
 
 
My, Członkowie Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, zebrani w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 roku, zgodnie uchwalamy niniejszą Deklarację Ideową, którą publikujemy, by jasno i precyzyjnie wskazać etymologię naszej organizacji oraz nakreślić intencje i cel działalności.
Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Członków W’15 podyktowane są chęcią zmiany obecnej sytuacji społeczno-politycznej i zgodne z naszą wolą. Działania realizowane są wolontarystycznie – nikt nam za to nie płaci, nie prosi, niczego nie nakazuje. Poświęcamy nasze pieniądze i czas, organizując lub wspierając akcje, które uważamy za słuszne i efektywne w walce o obywatelską Polskę.
Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 powstało w przeddzień referendum, w gorącym okresie układania list, jako alternatywa dla nieudanego projektu „struktury bez struktur”, i przykład samoorganizacji zwolenników Ruchu Kukiza – WoJOWników. Od tamtego czasu poświęcaliśmy wszystkie siły, by godnie reprezentować i aktywnie wspierać całe antysystemowe środowisko skupione wokół lidera nowej obywatelskiej siły na polskiej scenie politycznej. Świadomi tego, co udało się osiągnąć, mając w pamięci popełnione błędy, powtarzamy niezmiennie także i dziś, że z dumą uważamy siebie za samodzielny, autonomiczny i niepokorny, ale jednocześnie, z własnej woli i wyboru, najgoręcej wspierający Pawła i głoszone przez Niego idee element Ruchu Kukiza.
Mając na uwadze powyższe deklarujemy wolę i chęć współpracy – wszędzie tam gdzie to możliwe:
  • Z Posłami zrzeszonymi w Klubie Poselskim Kukiz’15 a szczególnie z Posłami będącymi naszymi Członkami Honorowymi z Pawłem Kukizem na czele,
  • Z pozostałymi stowarzyszeniami tworzącymi Ruch Kukiza: Stowarzyszeniem na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, Stowarzyszeniem Endecja, Stowarzyszeniem Rolników i Konsumentów.
  • Ze środowiskami antysystemowymi, chcącymi realizować głoszone przez nas postulaty i podążać w stronę wytyczonych w statucie celów.
Jednocześnie potępiamy wszelkie działania mogące rzucać negatywne światło na szeroko pojęty Ruch Kukiza, którego czujemy się częścią.
Zjednoczeni w szczerej trosce o dobro naszej Ojczyzny postanowiliśmy walczyć o to, aby realna kontrola nad wszelką władzą każdego szczebla znalazła się w rękach Obywateli. Pozostajemy w przekonaniu, że:
  • Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych będzie ważnym krokiem zmierzającym do tego celu.
  • Należy zlikwidować lub mocno ograniczyć próg frekwencyjny w referendach, zwłaszcza w referendum ogólnokrajowym a wyniki referendum muszą być wiążące dla władz.
  • Nieskrępowany dostęp do informacji publicznej oraz wszelkie mechanizmy realizujące zasadę transparentności są szczególnie ważnymi narzędziami kontroli władzy.

Jesteśmy dumni z naszej Polski i z jej tradycji, której częścią jest kultywowanie wszelkich wolności obywatelskich a także bardzo ważna dla nas tolerancja, której jednak nie mylimy z akceptacją a poprawność polityczna jest nam obca. Jesteśmy niepokorni i tacy pozostaniemy.

Zobacz także: nowy krs w15