Stowarzyszenie Kukiz’15 świętokrzyskie 35 rocznicę stanu wojennego

Kukiz’15 w Ostrowcu Św. w obchodach upamiętniających 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczestniczyli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kukiz`15 Świętokrzyskie:

Stowarzyszenia Kukiz`15 Świętokrzyskie

Jadwiga Szewczyk, Paweł Przybysławski, Rafał Cieloch, Marcin Krzemiński, Agnieszka i Michał Smolińscy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą.
Także w kościele odbyła się część artystyczna, przygotowana przez młodzież szkolną.
Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy dzisiejszej uroczystości, przemaszerowali pod pomnik Solidarności, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty .
Wśród sztandarów i transparentów powiewały także polskie flagi, niesione na ramionach naszych chłopców .

Stowarzyszenia Kukiz`15 Świętokrzyskie Stowarzyszenia Kukiz`15 Świętokrzyskie