Szokujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. uchodźców.

Austria świętuje, a co na to Unia?

A jednak. Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że uchodźcy mogą starać się o azyl polityczny wyłącznie w jednym kraju – tym, do którego trafią w pierwszej kolejności. Zgodnie z ostatnim orzeczeniem unijnego sądu zasada ta obowiązuje nawet w „szczególnych okolicznościach”.

Sprawa została wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Austrię i Słowenię. Dotyczy migrantów, którzy przybyli do tych państw w trakcie kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016.

 

Wyrok odnosi się do dwóch Afgańskich rodzin i Syryjczyka, którzy złożyli wniosek o azyl w Austrii, po tym jak opuścili Chorwację. Trybunał orzekł jednak, że to Chorwacja powinna zdecydować o dalszym losie tych osób, jako kraj do którego przybyły one w pierwszej kolejności.

Zgodnie z tzw. Konwencją Dublińską, która weszła w życie w 1997 roku, uchodźcy mają prawo ubiegać się o azyl wyłącznie w pierwszym kraju Unii Europejskiej, do którego trafią. Jednak Niemcy zawiesiły te regulacje dla uchodźców z Syrii, wstrzymując możliwość ich deportacji.

Od sierpnia 2015 roku setki, a nawet tysiące migrantów trafiało do Austrii przez Węgry i Słowenię. Większość z nich planowała dostać się do Niemiec, ale ok. 90 tys. osób złożyło wnioski o azyl w samej Austrii, co stanowi ok. 1% całej populacji tego kraju. Wśród nich znajdowały się dwie siostry z Afganistanu – Khadija i Zainab Jafari oraz ich dzieci, którzy przybyli do tego kraju w lutym 2016 roku.

„Na austriackiej granicy siostry Jafari zostały wpuszczone, ponieważ stwierdziły, że chcą ubiegać się o azyl” – powiedział Stephan Klammer, prawnik z fundacji Diakonie. Ale w przeciwieństwie do wielu innych Afgańczyków, azylu im nie przyznano. Austriackie władze powołując się na regulacje dublińskie uznały, że powinni być oni deportowani z powrotem do Chorwacji. „Według procedur dublińskich to nie my jesteśmy odpowiedzialni za tych ludzi, ale Chorwacja” – skomentowały władze w Wiedniu.

Dziś Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przyznanie przez dany kraj członkowski pozwolenia na pobyt osoby spoza Unii z pobudek humanitarnych nie oznacza, że status ten będzie obowiązywał także w innych państwach UE. Wyrok pozwala Austriakom na deportację wspomnianych osób z powrotem do Chorwacji.

Źródło: BBC

fot. PAP / Herbert P. Oczeret / E-play