Ustawy i uchwały Ruchu Kukiz’15

Mamy dość idiotycznych zarzutów pod adresem Kukiz*15 ze strony kompletnie niezorientowanych wyborców lewicy czy prawicy(choć u nas to właściwie to samo).Proszę elektorat jedynie słusznej partii PiS i elektorat “gorszego sortu” o zapoznanie się i zamknięcie buzi.

Gdyby pozostali posłowie pracowali w sejmie tak rzetelnie i przygotowywali porządne, służące Polakom ustawy , jak Kukiz*15 (33 posłów), to Polska byłaby na najlepszej drodze do dobrobytu, a zwykły obywatel już odczuwałby poprawę jakości swojego życia.Mielibyśmy jakąś szansę żyć w normalnym, przyjaznym obywatelowi, kraju. Takiej szansy nie dał nam poprzedni rząd, a obecny pogłębia jeszcze zły kierunek, prowadząc nas prostą drogą do katastrofy.Polacy, jak zwykle, obudzą się z ręką w nocniku!

WNIESIONE PROJEKTY USTAW I UCHWAŁ
którym nadano bieg:  

 1. Druk nr 18 – Poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej
  Data złożenia projektu ustawy 17.11.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Anna Maria Siarkowska
 2. Druk nr 129 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Data założenia projektu ustawy 03.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
 3. Druk nr 140 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do opracowania założeń zmian Konstytucji RP oraz przygotowania projektu ustawy zmieniającej Ustawę Zasadniczą
  Data założenia projektu ustawy 09.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Apel
 4. Druk nr 166 – Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
  Data założenia projektu ustawy 17.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 5. Druk nr 201 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  Data założenia projektu ustawy 17.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Marek Jakubiak
 6. Druk nr 233 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego
  Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
 7. Druk nr 235 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji
  Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 8. Druk nr 247 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
  Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
 9. Druk nr 249 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 15.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 10. Druk nr 303 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
  Data założenia projektu ustawy 15.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 11. Druk nr 346 – Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Data złożenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
 12. Druk nr 361 – Poselski projekt ustawy o abolicji dla osób ukrywających dokumenty podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej.
  Data założenia projektu ustawy 03.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 13. Druk nr 407 – Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
  Data założenia projektu ustawy 29.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Wojciech Bakun
 14. Druk nr 449 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa
  Data założenia projektu ustawy 08.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 15. Druk nr 523 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Data założenia projektu ustawy 29.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 16. Druk nr 527 – Komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia 26. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
  Data założenia projektu ustawy 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
 17. Druk nr 574 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 05.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Poselski Jarosław Sachajko
 18. Druk nr 611 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Data złożenia projektu ustawy 20.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 19. Druk nr 702 – Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  Data złożenia projektu ustawy 27.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 20. Druk nr 727 – Poselski projekt uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA
  Data złożenia projektu uchwały 12.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Grzegorz Długi
 21. Druk nr 729 – Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów
  Data złożenia projektu ustawy 28.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
 22. Druk nr 730 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw
  Data złożenia projektu uchwały 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 23. Druk nr 771 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
  Data złożenia projektu ustawy 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 24. Druk nr 772 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
  Data złożenia projektu uchwały 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 25. Druk nr 779 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Data złożenia projektu uchwały 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 26. Druk nr 810 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Data złożenia projektu uchwały 19.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 27. Druk nr 812 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Liroy-Marzec
 28. Druk nr 818 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo spółdzielcze
  Data złożenia projektu uchwały 26.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
 29. Druk nr 819 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
  Data złożenia projektu uchwały 21.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Kobylarz
 30. Druk nr 852 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu uchwały 06.09.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Norbert Kaczmarczyk
 31. Druk nr 854 – Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw
  Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
  Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw (wycofana)
  Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 09.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 32. Druk nr 1197 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu ustawy 25.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Szramka
 33. Druk nr 1198 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
  Data złożenia projektu ustawy 28.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
 34. Druk nr 1200 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym
  Data złożenia projektu ustawy 30.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Maciej Masłowski
 35. Druk nr 1251 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych
  Data złożenia projektu ustawy 11.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Agnieszka Ścigaj
 36. Druk nr 1252 – Poselski projekt ustawy o likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej
  Data złożenia projektu ustawy 09.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jerzy Kozłowski
 37. Druk nr 1268 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
  Data złożenia projektu ustawy 20.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 38. Druk nr 1280 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Data złożenia projektu ustawy 17.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 39. Druk nr 1295 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu ustawy 01.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Grabowski
 40. Druk nr 1296 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
  Data złożenia projektu ustawy 01.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 41. Druk nr 1308 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
  Data złożenia projektu ustawy 08.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Norbert Kaczmarczyk
 42. Druk nr 1324 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
  Data złożenia projektu ustawy 14.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Jaskóła
 43. Druk nr 1352 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
  Data złożenia projektu ustawy 24.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 44. Druk nr 1356 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Data złożenia projektu ustawy 19.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 45. Druk nr 1357 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  Data złożenia projektu ustawy 23.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Grzegorz Długi
 46. Druk nr 1369 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
  Data złożenia projektu ustawy 28.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Krzysztof Sitarski
 47. Druk nr 1375 – Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  Data złożenia projektu ustawy 24.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 48. Druk nr 1402 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin
  Data złożenia projektu ustawy 15.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 49. Druk nr 1430 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Data złożenia projektu ustawy 12.12.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Stanisław Tyszka
 50. Druk nr 1454 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  Data złożenia projektu ustawy 27.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Szramka
 51. Druk nr 1479 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
  Data złożenia projektu ustawy 28.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
 52. Druk nr 1853 -Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  Data złożenia projektu ustawy 21.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko     —–“Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 17.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko “

 

WNIESIONE PROJEKTY USTAW I UCHWAŁ
którym jeszcze nie został nadany nr druku: 

 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawa łowieckiego oraz niektórych innych ustaw (wyfocany)
  Data złożenia projektu ustawy 07.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 2. Poselski projekt ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II Wojny Światowej
  Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
 3. Poselski projekt ustawy o broni i amunicji
  Data złożenia projektu ustawy 04.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak
  Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji
  Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 26.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak
  Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji
  Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 24.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak
 4. Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywnosci 
  Data złożenia projektu ustawy 03.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
  Uzupełnienie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności
  Data złożenia uzupełnienia projektu ustawy 22.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (wycofany)
  Data złożenia projektu ustawy 20.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 6. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych i samorządowych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie całej Polski w latach 1989-2016
  Data złożenia projektu ustawy 06.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak
 7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Data złożenia projektu ustawy 21.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 8. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie Warszawy oraz całej Polski w latach 1989-2016
  Data złożenia projektu ustawy 02.12.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak
 9. Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach
  Data złożenia projektu ustawy 10.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 10. Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności
  Data złożenia projektu ustawy 09.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 11. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Data złożenia projektu ustawy 10.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
 12. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  Data złożenia projektu ustawy 13.04.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Maciej Masłowski