100 rocznica pierwszych wyborów do Sejmu RP w 1919 r.

26 stycznia 1919 r. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego. Pierwsze w wolnej Polsce. 10 lutego tegoż roku parlament zainaugurował swoją pracę. Rozpoczęła się era współczesnego, nowoczesnego polskiego parlamentaryzmu.

Wybory ogłosił na podstawie dekretów wydanych 28 listopada 1918 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Po raz pierwszy w naszej historii miały one być pięcioprzymiotnikowe: powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. 
Pierwszy parlament zebrał się 10 lutego 1919 roku w budynku byłego Instytutu Aleksandrowsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy Wiejskiej w Warszawie. Zakończył swe prace w listopadzie 1922 roku.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. 10 lutego 1919

W Skład Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 weszło 335 posłów!

Po przeprowadzonych wyborach, w których wybrano 296 posłów, oraz powołaniu 46 posłów z dotychczasowych parlamentów zaborczych skład polityczny Sejmu przedstawiał się następująco: