11 Lipca 2016r. w Łężycy

Wypowiedź Piotra Szelągowskiego, dziennikarza i działacza kresowego z Poznania, asystenta społecznego posła Wojciecha Bakuna z Przemyśla , na temat Ludobójstwa Kresowian pod pomnikiem w Łężycy k./ Zielonej Góry w dniu 11 lipca 2016r. na uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa , zorganizowanej przez Komitet Budowy Pomnika Ludobójstwa w Łężycy, pod przewodnictwem Czesława Laska .
Filmował : Wacław Kondrakiewicz