Tragedia we Francji

francja zaloba

W tych tragicznych chwilach składamy kondolencje i łączymy się w ogromnym cierpieniu z Państwem Francuskim. Ofiarą wczorajszych zamachów we Francji są nie tylko zabicii, ich rodziny, ale cały naród, świat i wolność. Niedopuszczalna zbrodnia na ludzkości, która jest wypadkową bezmyślnych działań klas rządzących, budzi potrzebę solidarności, ale i, po raz kolejny, głośnego okrzyku, tym razem przepełnionego bólem wczorajszej tragedii: Nie dla islamizacji Europy!

Stowarzyszenie WoJOWnicy’15