22.XI. Preferowani cywile zamiast żołnierzy, czyli meandry polityki kadrowej

“to właśnie sposób przeprowadzania rekrutacji na stanowiska oficerskie ponownie wzbudził poważne wątpliwości posła Pawła Szramki Kukiz ’15, które zostały wypunktowane w interpelacji nr 15496 do szefa MON w sprawie polityki kadrowej w Siłach Zbrojnych RP z 13 września 2017 r.”-komentuje poseł Pawła Szramki na FB 

Polityka kadrowa stanowi jeden z najważniejszych obszarów zarządzania jakąkolwiek instytucją, w tym także siłami zbrojnymi. Zgodnie z ugruntowaną doktryną, profesjonalnie prowadzona polityka kadrowa powinna mieć na celu stworzenie profesjonalnego zespołu pracowników, planowanie zapotrzebowania na specjalistyczny personel, który nie występuje w danej organizacji czy wreszcie prowadzenie rekrutacji na stanowiska w formie zewnętrznej i wewnętrznej. I to właśnie sposób przeprowadzania rekrutacji na stanowiska oficerskie ponownie wzbudził poważne wątpliwości posła Pawła Szramki (Kukiz15, które zostały wypunktowane w interpelacji nr 15496 do szefa MON w sprawie polityki kadrowej w Siłach Zbrojnych RP z 13 września 2017 r.

Ograniczony dostęp  do kursów oficerskich  

Poseł Szramka uważa, że obecnie kształtowana polityka kadrowa nie jest zgodna z potrzebami Sił Zbrojnych RP. Trafnie podnosi, że zgodnie z decyzją nr 156  z 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r., ustalono limit szesnastu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej w 2018 r. wyłącznie dla osób ze środowiska cywilnego. 

Wskazany temat został już przez posła poruszony w interpelacji nr 6749, na którą otrzymał następującą odpowiedź: „przyczyną ograniczenia naboru do studium oficerskiego w powyższym korpusie wyłącznie do osób ze środowiska cywilnego jest brak możliwości zabezpieczenia potrzeb osobowych w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej z zasobów kadry podoficerskiej oraz z korpusu szeregowych zawodowych”. Jednocześnie wskazano, że na dzień 28 października 2016 r. pięciu żołnierzy zawodowych spełnia wymagania do ubiegania się o przyjęcie na wymienione studium oficerskie. Z pewnością ta liczba na dzień 1 września br. wzrosła. 

W związku z ponownym ograniczaniem dostępu do kursów oficerskich dla doświadczonych żołnierzy zawodowych na rzecz osób cywilnych, bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, poseł Szramka zapytał:

 • • Dlaczego zgłaszane potrzeby w zakresie obsługi prawnej nie są zaspokajane w ramach awansu wewnętrznego w Siłach Zbrojnych RP lecz jedynie poprzez nabór zewnętrzny?
 • • Na czym polegają potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie celowości powołania do zawodowej służby wojskowej osób z wykształceniem prawniczym ze środowiska cywilnego skoro w Siłach Zbrojnych RP znajdują się osoby posiadające wymagane kwalifikacje, a którym ogranicza się możliwość ubiegania o przyjęcie na studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej?
 • • Czy nabór na studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej ma charakter konkursowy i konkurencyjny? Jeśli tak, z jakich powodów przeprowadza się nabór jedynie ze środowiska cywilnego?
 • • Dlaczego przy naborze na studium oficerskie w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej bierze się pod uwagę pozamerytoryczne kryteria tj. status zatrudnienia?
 • • Ilu na dzień dzisiejszy jest żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów zawodowych spełniających wymagania (wykształcenie, staż służby wojskowej oraz znajomość języka angielskiego) do objęcia naborem na studium w korpusie sprawiedliwości i obsługi prawnej?
 • • Czy w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP właściwym jest powoływanie na stanowiska oficerskie osób po rocznym studium, od których nie wymaga się jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia zawodowego zamiast umożliwić awans wewnętrzny doświadczonym żołnierzom zawodowym?
 • • Czy w związku z powyższym jest planowana zmiana ww. decyzji?

Niestety, do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi na powyższe pytania. 

Ignorowane potrzeby sił zbrojnych 

Wszelkie ruchy kadrowe w Siłach Zbrojnych determinowane są „potrzebami sił zbrojnych”. Odnosząc się do definicji legalnej (art. 6 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych), potrzeby Sił Zbrojnych oznaczają celowość: 

 • a) powołania do zawodowej służby wojskowej, 
 • b) wyznaczenia na stanowisko służbowe, 
 • c) zwolnienia ze stanowiska służbowego, 
 • d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu osobowego, 
 • e) zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej – w ramach liczby stanowisk w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych.

Wątpliwości wskazane w interpelacji wydawać się mogą trafione w świetle wskazanego wyżej art. 6 ustawy pragmatycznej. Wyznaczenie na stanowisko służbowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i wymaganiami na danym stanowisku służbowym stanowi także „potrzebę Sił Zbrojnych”, która – jak wskazuje poseł – jest ignorowana. Gdyby tak nie było, awans wewnętrzny na pierwsze stanowiska oficerskie realizowany byłby w pierwszej kolejności albo przynajmniej na równi z naborem zewnętrznym, w myśl „niech wygra najlepszy”. 

15 miejsc dla szeregowych 

Poruszony problem nie dotyczy wyłącznie żołnierzy zawodowych legitymujących się wykształceniem prawniczym lecz także magistrów innych kierunków, pozbawionych – na rzecz osób cywilnych – szansy ubiegania się o miejsce na kursie oficerskim. I wydaje się, że pomimo głosu rozsądku reprezentowanego przez Szramkę, który stanowić też może głos wielu żołnierzy, zagadnienie to pozostanie niezmienione. 

W naborze na studium oficerskie w 2018 roku zaplanowano 291 miejsc dla podoficerów zawodowych, 233 miejsca dla osób ze środowiska cywilnego oraz, co jest niezmienne od początku objęcia naborem najniższego korpusu kadry zawodowej, 15 miejsca dla szeregowych zawodowych. Tylko czy jest to faktycznie uwarunkowane „potrzebami Sił Zbrojnych RP”, aby osoby cywilne miały szerszy dostęp do kursów oficerskich niż doświadczeni i sprawdzeni żołnierze zawodowi?

auor:Mykonos

Zdjęcie: Archiwum SPWL ( st. chor. Marcin Szubert )

źródło: http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/6085-22-xi-preferowani-cywile-zamiast-zolnierzy-czyli-meandry-polityki-kadrowej

Zapraszam do śledzenia mojej pracy na rzecz obywateli ! Walczymy na dziś o JOW !

https://www.facebook.com/SzramkaPawel/

Okręg 5 Toruń – Poseł Paweł Szramka