Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety”

Agnieszka Ścigaj Poseł na Sejm,Wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego Kukiz’15
Przewodnicząca Podkomisji ds. Polityki Społecznej Patronat Honorowy Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety?

Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce
16 marca 2018 roku godz. 10:00 Sala Kolumnowa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
Zaangażowanie zawodowe kobiet to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej.Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich. W szczególny sposób zostaną omówione następujące tematy:

1. „Konstytucja dla Biznesu” – rozwiązania prawne dotyczące ułatwień w zakresie działalności.

2. Projekt ustawy Kukiz’15, umożliwiający kobietom, które chcą aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich, w zakresie oddzielenia Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno – zawodowe organizacje rolników indywidualnych,równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety, będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.

3. Przedsiębiorstwa Społeczne w świetle projektowanej ustawy o przedsiębiorczości społecznej.
Zachęcam do udziału w konferencji organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Gmin, Rady Sołeckie oraz pracowników samorządowych.

Zgłoszenia na konferencje można dokonywać drogę e-mailowa na adresbiuro.ascigaj@gmail.com do dnia 7.03.2018 lub droga pocztową: na adres:ul. Długa 48/13, 31- 146 Kraków.

https://www.facebook.com/events/2037781933163153/