Antoni Macierewicz odtajni akta IPN

 Minister Antoni Macierewicz zapowiada odtajnienie części akt ze zbioru zastrzeżonego IPN z sekcji poświęconej służbom specjalnym PRL.Według rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej pierwsze kroki już zostały poczynione a cała akcja ma mieć swój początek już w pierwszym kwartale 2016 roku.

 

202034197

 

Pod lupą mają znaleźć się w szczególności dokumenty dotyczące osób, które jednocześnie współpracowały w czasach PRL z tajnymi służbami, a obecnie pełnią funkcje publiczne oraz pracują w szeroko pojętych mediach.

Rzecznik MON zaznacza że tego typu operacja pozwoli na swobodne zapoznanie się z treścią akt między innymi badaczom historycznym. W artykule który pojawił się parę dni temu na Wirtualnej Polsce jeden z historyków, profesor Antoni Dudek mówi, że do sprawy należy podchodzić bardzo ostrożnie.

Według naukowca, im większa wiedza na temat osób, które pełnią funkcje publiczne tym lepszy stan demokracji. Jednocześnie przestrzega przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków z tychże akt, ponieważ według profesora sama rejestracja przez którąkolwiek ze służb nie świadczy ostatecznie o donosicielstwie.

Historyk uważa, że każdemu zapisowi w aktach należało by się bardzo dokładnie przyjrzeć. Natomiast tu pojawia się kolejny problem, ponieważ część dokumentów nie została zachowana.

Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN twierdzi że najwyższy czas aby po 25 latach ujawnić dokumentację tworzoną przez służby działające w czasach PRL.

Podkreśla jednocześnie że informacje zawarte w aktach „raczej” nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno państwa jak i osób o których mowa w aktach.

Dyrektor pozostawia jednak „furtkę” zaznaczając że gdyby informacje zawarte w tajnym zbiorze okazały się mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo, będzie można je objąć „zwykłą klauzulą tajności”.

1-4303

Fot: goglle