Barbara Chrobak-Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej szkole Sądownictwa i Prokuratury

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw