Broń atomowa w Polsce? Marszałek Tyszka o programie Nuclear Sharing.

Trafne i ciekawe opinie o planach rządu o przystąpieniu   do “Nuclear Sharing”.Kilka słów o budowie obrony terytorialnej  kraju i działalności CBA.

Nuclear Sharing – Udostępnianie broni jądrowej w ramach NATO lub Porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej  koncepcja polityczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, zakładająca udostępnianie głowic jądrowych państwom zrzeszonym w NATO, a które jej nie posiadają.