Drugi dzień protestu w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych-Agnieszka Ścigaj jestem z protestującymi całym sercem!

Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP o tematach zastępczych w polityce, dzieleniu Polaków i bardzo ważnych projektach ws. osób niepełnosprawanych!

Dziś rozpoczął się drugi dzień protestu w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych. Mamy wielką nadzieję, że wszystkim wystarczy determinacji aby tym razem doprowadzić do zmiany w prawie, która pozwoli na godne życie tak opiekunów jak i samych niepełnosprawnych. Wielokrotnie składaliśmy projekty ustaw mających poprawić bardzo trudną sytuacje rodzin dotkniętych niepełnosprawnością – i co słyszeliśmy? NIE MA PIENIĘDZY! 
Szanowni rządzący – na PREMIE, NAGRODY, GRANTY DLA SWOICH JEST, TAK? Dla niepełnosprawnych nie ma? Nie odpuścimy !!!
Wraz z niepełnosprawnymi protestuje Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP – autorka wielu ustaw poprawiających byt niepełnosprawnym – przypominamy – ustaw odrzucanych przez rząd.

“Ciągle zajmujemy się polityką historyczną, a wiele innych ważnych ustaw nie może się doczekać na proces legislacyjny. Sama złożyłam 6 projektów ustaw dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych! Zamiast kolejne dni zajmować się tym, czy odebrać stopień generalski zmarłemu Wojciechowi Jaruzelskiego to zajmijmy się osobami potrzebującymi!”

To nie jest walka partyjna tylko walka o godne życie. Renta socjalna, wypłacana osobie niepełnosprawnej w znacznym stopniu to 84% najniższej renty. Zasiłek pielęgnacyjny niewaloryzowany od 12 lat to 153 zł. Nie ma na co czekać! Kolejny raz zgłaszamy projekty które podnoszą rentę socjalną do kwoty 1000 zł a zasiłek do 215 zł. Grupa, która wymaga naszego wsparcia to 285 tys. osób, a kwota na to potrzebna to niecały miliard. I kolejny raz składamy projekt dotyczący ograniczenia ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie.