Grzegorz Długi (Kukiz’15) stanowisko ws zmiany Regulaminu Sejmu RP

► SUBSKRYBUJ mój kanał na YouTube: http://bit.ly/1hi2XbN
Zapraszam: http://prawicowyinternet.pl
1. posiedzenie Sejmu VIII kadencji – 13 listopada 2015
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pewnym smutkiem
przyjmuję to, że pierwsza komisja obecnej kadencji
i pierwsza dyskusja na temat uchwały dotyczy
rzeczy tak naprawdę niemerytorycznych, nie tych,
które są najbardziej istotne dla państwa, czyli sposobu
zorganizowania państwa i jego gospodarki. A tak
się stało, że w czasie dyskusji w komisji wszyscy pominęli
to, co jest naprawdę istotne, czyli kwestie,
które zaproponowano w uchwale, a więc zmianę regulaminu
w zakresie przyszłej zmiany – bo wnioskuję,
że tak należy to interpretować – ustawy o działach
administracji rządowej. Chodzi o utworzenie nowych
ministerstw, jakie mają być te ministerstwa. Decydując
o tym, jaki ma być zakres pracy poszczególnych
komisji, siłą rzeczy wskazujemy też, jaki ma być zakres
pracy, zakres obowiązków przyszłych ministerstw.
Na ten temat trudno było wywołać jakiekolwiek
dyskusje. Wszyscy się – że tak powiem – bardzo
skupili na kwestii służb specjalnych, a ja ciągle mia-
łem nadzieję, że naczelnym organem władzy w tym
kraju jest prezydent, a jeżeli chodzi o ustawodawstwo,
to Sejm, a nie służby specjalne.
(Głos z sali: W Polsce, proszę pana, w naszym kraju.)
Natomiast wracając do konkretów. Ta uchwała
zapowiada zmiany, które nie są zgodne z postulatami
naszego ruchu, który zakładał racjonalizację administracji.
Mamy jednak tę nadzieję, że zmiana liczby
ministerstw nie będzie oznaczała – bo nie musi oznaczać
– zwiększenia kosztów (Wesołość na sali) czy też
zwiększenia wydatków…
(Głos z sali: Wazeliny nie było?)
…na administrację. Wręcz przeciwnie – jeżeli wykonawcy
dołożą należytej staranności, to mamy nadzieję,
że uda się obniżyć te koszty. Tak że to jest
apel. To nie jest ten etap. Jak przyjdzie czas dyskusji
na temat ustawy o działach administracji rządowej,
będzie można o tym porozmawiać, jednakowoż bardzo
bym chciał, aby już teraz o tym pamiętać, że
zwiększenie kosztów funkcjonowania państwa nie
jest właściwym kierunkiem zmiany, którą zapowiadała
większość sejmowa. My szanujemy prawo większości
i wynik wyborów, wobec tego staramy się być
praktyczni i wiemy, że w tym okresie, w tym momencie zmiany liczby i zakresu pracy komisji, tak jak jest
w uchwale planowane, będą przeprowadzane zgodnie
z wolą większości sejmowej. Taki jest wynik demokracji.

Natomiast liczymy na to, i już teraz chcemy o tym
powiedzieć, że będziemy prosili, wnioskowali, żądali,
krzyczeli, tak jak było to zapowiadane w naszej kampanii
wyborczej. Przyszłe Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powinno być zlokalizowane
na Wybrzeżu, tam gdzie są te problemy do rozwiązania.
To pozwoli na zmniejszenie kosztów i przybliżenie
problemów do decydentów. (Wesołość na sali)
Druga sprawa także dotyczy gospodarki, to znaczy
przyszłego ministerstwa gospodarki i skarbu, jak również
ewentualnie ministerstwa energii. Właściwe
miejsce, aby to ministerstwo pracowało blisko, jest na
Śląsku. Dlatego prosiłbym, aby już o tym pamiętać.
Natomiast przechodząc do tych kwestii, które
naprawdę, zdaje się, wielu posłów interesują, czyli
związanych z (Dzwonek) kształtem komisji służb
specjalnych, chciałbym powiedzieć, że zmiana liczby
nie ma tu wielkiego znaczenia, wobec tego prawdopodobnie
tracimy czas na dyskusję o tym. I tak
większość ma możliwość w obecnym kształcie, do
dziewięciu. Oznacza to również, że może być pięciu,
może być siedmiu.
(Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Może być
czworo.)
(Poseł Cezary Grabarczyk: Ale nie wolno się na to
godzić.)
Wobec tego ta zmiana niewiele daje, dlatego nie
widzimy tutaj wielkiego problemu, natomiast większym
problemem – i budzi to nasz niepokój – jest likwidacja
rotacyjności w przewodniczeniu tej komisji.
Nie jest to dobry kierunek, budzi to nasz niepokój
i dlatego w tym zakresie nie będzie naszego wsparcia.
Dziękuję. (Oklaski)