Handel w niedziele i zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Krakowie – to tematy debaty z udziałem Agnieszki Ścigaj.

Kraków to miasto kupieckie, więc o problemach kupieckich odbyła się dziś burzliwa debata w Klub Pod Jaszczurami. Na zaproszenie moje i Kukiz’15 Kraków odpowiedzieli radni Krakowa, radni dzielnicy I, przedstawiciele Prezydenta Krakowa i szerokie grono krakowskich organizacji kupieckich.

Rozmawialiśmy o limitach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o projektowanej ustawie zakazu handlu w niedzielę – dwóch ważnych dla kupców i mieszkańcow Krakowa tematach. W swoim biurze w Krakowie często przyjmuję przedstawicieli kupców i restauratorów, którzy skarżą się na zbyt niskie limity wydawanych zezwoleń. Kraków to miasto, które się rozwija i przyjmuje miliony turystów – gastronomia i handel to źródło dużych dochodów (choć radni zwracają uwagę na zakłócenia ciszy nocnej wokół punktów sprzedaży alkoholu). Dzisiejsza debata miała za zadanie doprowadzić do kompromisu – mam nadzieję, że ustalenia i wspólne wnioski pomogą dojśc do konsensusu. Usłyszałam również mnóstwo uwag, że rozwiązanie prawne (np. poprzez odpowiednią ustawę) pozwoliłoby na sprawne i elastyczne koordynowanie przez miasto punktami sprzedaży alkoholu tak, by mieszkańcom zapewnić spokój, a handlowcom nie blokować rozwoju. Wszystkie te uwagi postram się złozyć w projekt ustawy i poszukać sojuszników do jego poparcia. Krakowscy kupcowie przedstawili bardzo ciekawe i merytoryczne argumenty za tym, że zakaz handlu w niedzielę pozwoli na odbudowanie lokalnego małego handlu, z którego Kraków słynął. Bardzo dziękuję za udział w debacie panom:

Bogusławowi Kośmiderowi – przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa
Kazimierzowi Chrzanowskiemu – przewodniczącemu Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego z Klubu Radnych “Przyjazny Kraków”
Tomaszowi Darosowi – przewodniczącemu Rady Dzielnicy I Stare Miasto
Tomaszowi Popiołkowi – dyrektorowi Wydziału Spraw Administracyjnych UM Krakowa
Adamowi Chrapisińskiemu – dyrektorowi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Wiesławowi Jopkowi – prezesowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Leszkowi Lejkowskiemu – wiceprezesowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Adamowi Udziele – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

… oraz człkonkom Stowarzyszenia Kukiz ’15, a w szczególności prezesowi Piotr Kubiczek za organizację tego spotkania.

Zdjęcia wykonał niezawodny Piotr Kędzierski