Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 OW16

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 zgodnie z § 32 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 16. 
Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie członków Oddziału 16 Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15, które odbędzie się:
27.06.2016r. o godzinie 17:00 ul. Kilińskiego 8, 06-400 Ciechanów (Pub Ciechan)

Ciechanów
Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.    Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia.
2.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Oddziału.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela Członków z Oddziału na Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia.
7.    Wolne wnioski.

 

 

 

Z poważaniem,
Zarząd Krajowy 
Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15