Jacek Wilk w Londynie IV Marsz Żołnierzy Wyklętych 2016 03 06

Poseł Jacek Wilk przemawia podczas uroczystości upamiętnienia Żołnierzy wyklętych w Londynie.

Marsz zorganizowany przez organizacje polonijną Patriae Fidelis

https://www.facebook.com/PatriaeFidelis/?fref=ts
http://www.polskiklub44.co.uk/