Jak w kluczowych głosowaniach sejmowych zachowuje się Marek Jakubiak?Ten co wypominał Zdradę Andruszkiewiczowi!


Marek Jakubiak głosował „za”:

1. przyznaniem 100 mln zł na żydowski cmentarz, na którym leży m.in. kat Polaków Józef Goldberg (Różański)

Głosowanie nr 59 na 53. posiedzeniu Sejmu dnia 08-12-2017 r. o godz. 10:43:47
druk nr 2085

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=53&nrglosowania=59&fbclid=IwAR0ATHG601VyJ70Pp9whSMSctIMVLLivh8U5rj0k4fh_YLzak2nQkodyshk

2. przyznaniem z polskiego budżetu emerytur dla Żydów mieszkających w Izraelu
Głosowanie nr 63 na 47. posiedzeniu Sejmu dnia 15-09-2017 r. o godz. 12:55:12
druk nr 1693http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=47&nrglosowania=63&fbclid=IwAR370_7Et9w8mWxFtoiPypivUEE6Npy7wfd3DhxwIsJ30gt9w7A5PpB8kGA

3. ustawą rozszerzającą możliwości obcych armii na naszym terytorium
Głosowanie nr 8 na 58. posiedzeniu Sejmu dnia 08-02-2018 r. o godz. 09:25:01
druk nr 2228http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=58&NrGlosowania=8&fbclid=IwAR00dOVSh17pxSHaRuXPP3hF0602_BL5gYuF1FwB2JiDv9YwCdpQhVGtht0

4. za uchwałą ws. marca 1968 r.

Głosowanie nr 78 na 59. posiedzeniu Sejmu dnia 06-03-2018 r. o godz. 12:32:34         http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=59&NrGlosowania=78&fbclid=IwAR2yi3zHkU5kokWG8PNwlol3uSffRdvQ2-L-rmOaXDrNGCufROMIGhCZ_f0

druk nr 2318

5. uczczeniem 90. rocznicy urodzin komunisty Tadeusza Mazowieckiego
Głosowanie nr 4 na 40. posiedzeniu Sejmu dnia 21-04-2017 r. o godz. 13:32:37
druk nr 1486     http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=40&nrglosowania=4&fbclid=IwAR1u1m0TrQ0EON56DV1i_YMTAsmb976Gp8arFddA6ipZvGryEYkvzgGHLLg


6. odrzuceniem projektu ograniczającego możliwość dokonania legalnej aborcji w Polsce
Głosowanie nr 12 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2016 r. o godz. 11:09:49
druk nr 784  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=12&fbclid=IwAR3VI_eruPk70tM-8-0YkCRk4Gtl5nGZQnbMtACXMsCrHsI4Xh1yPGcbIfY

Jakubiak głosował przeciw:

1. odrzuceniu obywatelskiego projektu ws. emerytur i rent funkcjonariuszy PRL która zakłada podwyższenie wskaźniki podstawy wymiaru emerytury i renty dla funkcjonariuszy służb PRL
Głosowanie nr 14 na 60. posiedzeniu Sejmu dnia 22-03-2018 r. o godz. 16:57:35
druk nr 2294http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=60&NrGlosowania=14

2. rozpatrywaniu ustawy o reformie Sądu Najwyższego
Głosowanie nr 2 na 46. posiedzeniu Sejmu dnia 18-07-2017 r. o godz. 09:36:03
druk nr 1727http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=46&NrGlosowania=2

na podstawie wpisu facebookowego R. Patlewicza