Jerzy Jachnik wypowiedź podczas posiedzenia Sejmu z dnia 4.10.2016

Wypowiedź posła Jerzego Jachnika o o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz
niektórych innych ustaw.