Klubu Poselskiego Kukiz’15 pisze do prezydenta Dudy .

PAWEŁ KUKIZ DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Warszawa, 16 maja 2017 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan
Andrzej DUDA

Szanowny Panie Prezydencie,
w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 oraz wszystkich wyborców naszego ruchu społecznego wyrażam zadowolenie z Pana inicjatywy poparcia wysuwanych przez nas postulatów dotyczących rozpoczęcia ogólnopolskiej debaty konstytucyjnej.
Kukiz’15 skupia działaczy i wyborców w pełni świadomych konieczności zmian ustawy zasadniczej, która jest absolutnym warunkiem upodmiotowienia obywatela oraz przywrócenia suwerenowi realnej władzy w Polsce. Jest to ogromny potencjał, który warto wykorzystać do przeprowadzenia efektywnej debaty społecznej w zakresie konstruktywnych zmian konstytucyjnych. W związku z deklaracją Pana Prezydenta dotyczącą napisania nowej Konstytucji, która służyć będzie przyszłym pokoleniom Polaków, a nie partiom politycznym, składamy naszą deklarację zaangażowania w możliwie szeroką debatę społeczną.

Szanowny Panie Prezydencie, zarówno ja, jak i całe prezydium Klubu Poselskiego Kukiz’15 uprzejmie prosimy o spotkanie w celu zaplanowania współpracy oraz przygotowania strategii pod obywatelską debatę dotyczącą budowę nowej Konstytucji. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że jako trzecia siła parlamentarna jesteśmy jedynym ruchem, który od samego początku powstania, apeluje o podjęcie prac nad budową nowej ustawy zasadniczej. Posiadamy w całej Polsce struktury oparte na ludziach rozumiejących sens zmian systemowych i bezinteresownie służących swoją pracą na rzecz dobra przyszłych pokoleń. Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania z Prezydium Klubu Poselskiego Kukiz’15 i poświęcenie czasu na rozmowę służącą sprawie niezwykle istotnej dla dobra Polaków.

Przewodniczący Klubu
Poselskiego KUKIZ’15
Paweł Kukiz