Komunikat o powstaniu Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji

 Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2015 r. grupa posłów zawiązała Poselski Zespól na rzecz Nowej Konstytucji.

 

W dniu 26 listopada wybrane zostało prezydium Zespołu w składzie:

Kornel Morawiecki

 

 

Kornel Morawiecki – Przewodniczący;

 

 

janusz-sanocki_sejm-wojownicy

 

Janusz Sanocki  /niez./  – zastępca przewodniczącego

 

 

 

Jerzy Jachnik

 

Jerzy Jachnik – sekretarz

 

 

 

Robert Mordak

 

Robert Mordak 

 

 

 

Ireneusz Zyska

 

Ireneusz Zyska 

 

 

 

Małgorzata Zwiercan

 

Małgorzata Zwiercan 

 

 

 

W styczniu Zespół planuje zorganizować w Sejmie pierwszą konferencję stowarzyszeń, organizacji obywatelskich i ekspertów, podczas której rozpoczęto by publiczną debatę nad kwestiami konstytucyjnymi.

Proponujemy by szczegółowa dyskusja dotyczyła w pierwszym rzędzie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prawa wyborczego.

Oczekujemy także, że Państwo – reprezentanci organizacji i stowarzyszeń – określa zakres tematyczny debaty.

Apelujemy do wszystkich obywateli, naszych rodaków o nawiązanie kontaktu z zespołem, a także o organizowanie w Państwa regionach – wspólnie z innymi organizacjami czy pojedynczymi obywatelami – regionalnych debat nt. wymiaru sprawiedliwości, ordynacji wyborczej, funkcjonowania mediów i innych zagadnień, które powinna uregulować nowa Ustawa Zasadnicza. 

KONTAKT: Dorota Borychowska, tel. 22 694 16 02, fax 22 694 18 13,

e-mail: dorota.borychowska@sejm.gov.pl