I Kongres Stowarzyszenia Endecja – Kolejne Stowarzyszenie idzie w ślady Wojowników podpisuje deklarację ideową .

W sobotę, 3. grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się 1. ogólnopolski zjazd Stowarzyszenia Endecja.
Wzięło w nim udział około trzystu osób z całej Polski.
Zjazd organizowali założycieli Stowarzyszenia Endecja tj. przez  Pawła Kukiza i posłów klubu parlamentarnego Kukiz`15, a także publicystę Rafała Ziemkiewicza.

15356728_1370749719603081_7335251477586668810_n

W czasie briefingu prasowego, który odbył się w kuluarach sejmowych poseł Kukiz`15 Adam Andruszkiewicz przedstawiony został jako prezes Stowarzyszenia Endecja.

Poseł Marek Jakubiak będzie przewodniczącym Rady Gospodarcze Stowarzyszenia Endecja j zajmującej się opracowaniem programu dla przedsiębiorców. Dr Krzysztof Tenorowicz został przewodniczącym Rady Programowej natomiast poseł Sylwester Chruszcz – przewodniczącym Rady Parlamentarnej.

O godzinie 13 gości zgromadzonych w Sali Kolumnowej Sejmu RP  przywitał poseł Marek Jakubiak. Po nim głos zabrał Paweł Kukiz, który powiedział, że Polską rządzą oligarchie partyjne, którym wszystko jedno, kto płaci. Oligarchie te powiązane są z zagranicą, a ich interes jest sprzeczny z interesem Polski. Oligarchie te „wykorzystują doskonały z ich punktu widzenia ustrój Polski,”. Lider Kukiz`15 zaznaczył, że Polacy, obywatele nie są podmiotem we władnym kraju. Nawiązał do konfliktu o Trybunał Konstytucyjny.
Powiedział, że PO i Nowoczesna nie chciały zgodzić się na zmianę Konstytucji proponowaną przez Kukiz`15 pomimo, że rozwiązanie to spełniało zalecenia Komisji Weneckiej.
Kukiz zaznaczył też, że Konstytucja RP z 1997 roku służy postkomunistom i „elitom”, które dogadały się z postkomunistami w 1989 roku w Magdalence.
Dlatego, jak zaznaczył, potrzebna jest zmiana Konstytucji. Podał też przykład Sławomira Nowaka, którego poczynania PiS krytykował przed wyborami parlamentarnymi.
Obecnie Nowak jest obywatelem Ukrainy, gdzie zarządza budową dróg i rozdysponowuje pieniądze, które dostaje od rządu Beaty Szydło.

Na koniec Paweł Kukiz podkreślił, że jego celem nie jest budowa „drugiej Szwajcarii”, czyli ustroju, gdzie rządzi się za pomocą referendów, a przywrócenie elementarnej odpowiedzialności polityków przed wyborcami i możliwości sprawowania kontroli nad władzą przez obywateli. Zaznaczył też, że warunkiem koniecznym obniżenia podatków i wszelkich reform w Polsce jest zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu, obniżenie progu frekwencyjnego w referendum i wprowadzenie obligatoryjnego wyniku referendum.

Po nim głos zabrał poseł Sylwester Chruszcz, który podkreślił potrzebę wymiany doświadczeń między Polakami o różnej wiedzy i dorobku życiowym i połączenia sił, współdziałania. Przywołał też przykład Ubeka Hummera, który dążył, by wymazać z pamięci zbiorowej Żołnierzy Wyklętych.
Zdaniem posła Chruszcza endek „musi wziąć na swoje barki więcej, niż inni,” być liderem w społeczności lokalnej, samorządzie, zakładzie pracy, na uczelni, w miejscu swojej aktywności zawodowej i życiowej.
Zaznaczył też, jak ważne jest odzyskanie przez środowisko patriotyczne wpływu na kulturę, organizacje studenckie itd.

Po nim przemawiał poseł Krzysztof Sitarski z okręgu rybnickiego, który występował w galowym mundurze górniczym z okazji zbliżającej się Barbórki.
Zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć górników z Zagłębia Miedziowego w Lubinie.
Poseł Sitarski, z wykształcenia inżynier górnictwa, mówił o tragicznej sytuacji polskich kopalń, do której doprowadziły niekompetencja kolejnych zarządów wybieranych z politycznego klucza. Poseł podawał też przykłady niegospodarności, która sprawiła, że sporo kopalń jest nierentowna. Opowiadał także historię dziadka, który w latach 40-tych XX.
Wieku był górnikiem strzałowym i w jeden dzień stracił pracę na kopalni z powodów politycznych.

 

Poseł Andruszkiewicz przemawiający po nim zachęcał zgromadzonych, by promować Endecję. Wspomniał, że Okrągły Stół był oszustwem, dogadaniem się postkomunistów z częścią dawnej opozycji antykomunistycznej.
Poseł Kukiz`15 z województwa podlaskiego postulował też eliminację w życiu publicznym fałszywej opinii rozpowszechnianej przez agencje PR przy pomocy mediów, że polityk zna się na wszystkim. Postulował specjalizację, aby określić, kto na jakiej dziedzinie się zna.
Podał swój przykład jako absolwenta stosunków międzynarodowych, który zasiada w Sejmie w Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą.
Dorobek naukowy, zawodowy zróżnicowanych środowisk społecznych jak rolnicy, górnicy, związkowcy, naukowcy pomoże wypracować program Endecji, który będzie budowany oddolnie przez zespoły eksperckie.
Poseł Andruszkiewicz  zapowiedział też, że w maju 2017 odbędzie się Kongres programowy Endecji.

„Skończmy z mitem, że agencje konsultingowe stworzą program w interesie Polski” – mówił prezes Endecji, który uważa, że Polacy najlepiej wiedzą sami, jakiej Polski chcą.
Poseł Andruszkiewicz wspomniał też o potrzebie budowy Akademii Młodego Lidera, aby przygotować młodzież do wymiany elit w przyszłości.

Następnie przemawiał poseł Marek Jakubiak, który przypomniał, że polski majątek narodowy, polski przemysł budowany z mozołem przez naszych przodków został wyprzedany za bezcen. „Nieprawdą jest, że przemysł nie ma narodowości, tak samo jak kapitał” – mówił Marek Jakubiak dodając, że musimy wprowadzić rozwiązania podatkowe umożliwiające polskim firmom konkurowanie na globalnym rynku z wielkimi korporacjami.
Zaproponował też zastąpienie nieefektywnego i drogiego w obsłudze podatku CIT podatkiem przychodowym w wysokości 1%. Poseł Jakubiak przytoczył także liczbę 1,3 biliona złotych, będącą rocznym obrotem sieci handlowych w Polsce.
Na koniec wiceprzewodniczący Kukiz`15 dodał, że wpływy z podatku od firm powinny wynieść 70 miliardów złotych, a nie 18 miliardów złotych jak obecnie przez nieszczelny i nieefektywny system podatkowy.

Wiceprzewodniczący Kukiz`15 przestrzegał także przed wrogami, którzy będą chcieli podzielić Polaków, skłócić ich, aby osiągnąć swoje  niecne cele.

 

Publicysta Rafał Ziemkiewicz nawiązał do słów poety Jana Kochanowskiego: „Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje.” Dziennikarz wspomniał o swojej książce Polactwo, w której opisywał polski żywioł narodowy, który nie uświadamia sobie celów narodu.
Powtórzył za Dmowskim, że dopiero zorganizowany Naród może utworzyć własne państwo, aby realizować własne cele, bogacić się i rozmnażać. „Gdy kolonizator osłabł, zabrakło nam Romana Dmowskiego, aby państwo na nowo odzyskać” – powiedział Rafał Ziemkiewicz nawiązując do transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Publicysta dodał, że sowiecki kolonizator uformował własne elity, które do dzisiaj odgrywają istotną rolę w polskim życiu publicznym.
Przestrzegł też przed urzędnikami, których serwilizm wobec Unii Europejskiej i strach przed utratą dotacji przypomina strach fundowany nam dawniej za pomocą bagnetów i kolb Armii Czerwonej.
Publicysta zauważył też, że obecnie nie ma historycznego podziału na „trumny Piłsudskiego” i „trumny Dmowskiego,” gdyż patrioci czerpiący z obu tradycji stoją po jednej stronie barykady. Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że każdy człowiek, nawet ten porażony folwarczną mentalnością chce żyć lepiej. Polacy wyjeżdżają za granicę, gdzie mogą realizować swoje aspiracje, bo elity odpowiedzialne za państwo polskie zawiodły.
Państwo nie dało Polakom możliwości realizacji ich marzeń i aspiracji do lepszego życia.  Przeciętny Polak postrzega państwo jako instytucję opresyjną, wrogą, wręcz obcą.
Publicysta przestrzegł też przed sposobem myślenia naiwnych patriotów, którzy wiedzą, że jeśli przyjdzie wódz, to on wskaże, co robić, poprowadzi Naród, a patrioci powinni wtedy zwyczajnie pójść za nim. Rafał Ziemkiewicz zaobserwował też, że ludzie, przedstawiciele poszczególnych środowisk społecznych, odłamów, warstw, powinni się między sobą porozumiewać w celu wypracowania kompromisu służącemu dobru ogółu.
Wskazał potrzebę społecznych negocjacji, dzięki którym zostaną złagodzone konflikty np. pracodawca – pracownik.

 

Na koniec Rafał Ziemkiewicz zauważył, ze Roman Dmowski był synem kamieniarza, który musiał dojść do wszystkiego własną, ciężką pracą. Zaznaczył, że działalność Endecji nie polega na tym, by o stowarzyszeniu „było słychać” ale na ciężkiej mozolnej pracy dla dobra ogółu. Publicysta stwierdził, że klub parlamentarny Kukiz`15 jest „politycznym Piemontem, ” oazą normalności w tym parlamencie, dzięki któremu polscy patrioci zdobyli przyczółek.

 

Jako ostatni do zgromadzonych przemawiał poseł Jarosław Sachajko, który postulował obronę polskiego rolnictwa, możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przez rolników, a także – postulował walkę o ochronę polskiej ziemi.

 

Na koniec uczestnicy zjazdu podpisali deklarację ideową Endecji i wymienili się doświadczeniami.

 

Warto zaznaczyć, że w zjeździe uczestniczyło wielu działaczy i sympatyków Kukiz`15 z całej Polski. Ich spotkanie i wymiana doświadczeń pomoże w zbudowaniu struktur lokalnych Endecji, w której działanie włączą się kukizowcy z całej Polski.

 

Relację z 1. zjazdu Endecji spisał i opowiedział – Michał Pilc