Kontrola Prokuratury – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

Celem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej jest większa kontrola obywatela nad śledztwami prowadzonymi przez prokuratury.

                                                              Rozmowa z Sławomirem Sikorą 

O co chodzi z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą ?

Proponowane działania:

1. Powołanie ekspertów, którzy przygotują poprawkę w Kodeksie Karnym, dotyczącą udziału osób, które zgłaszają do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jeśli prokuratura umorzy postępowanie osoba zgłaszająca podejrzenie powinna mieć prawo wglądu do akt. Dziś takiego prawa nie ma, jeśli nie jest bezpośrednio poszkodowana. Może oczywiście wystąpić do prokuratury o udostępnienie akt, ale zwykle prokuratura odmawia.
Dlatego trzeba wprowadzić do Kodeksu Karnego odpowiednią poprawkę.
2. Nawiązanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, ale również z osobami prywatnymi, podnoszącymi występujące problemy zjawisk patologicznych w wymiarze sprawiedliwości.
3. Nawiązanie współpracy z parlamentarzystami, którym bliska jest idea kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości.
4. Po przygotowaniu zakładanej poprawki zebranie odpowiedniej liczby podpisów, aby projekt trafił do komisji sejmowej.


Mija blisko rok kiedy zmagam się z dwoma podjętymi inicjatywami. Obie zgłosiłem do organów ścigania. Po roku jestem bogatszy o nowe doświadczenia. Wynika z nich jasno, że osoba zgłaszająca fakt podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeśli nie jest poszkodowana, to ma znikomą szanse poznać pracę organów ścigania w tym prokuratury.
Jeśli prokuratura umorzy postępowania, może co najwyżej zgłaszający zaskarżyć decyzję. Osoba zgłaszająca nie jest stronę postępowania, tak więc nie może uczestniczyć z prawnego punktu widzenia w postępowaniu prowadzonym np. przez prokuraturę. I krótko mówiąc patrzeć na ręce urzędnikom wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy zdani na profesjonalizm i upór pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak jest wszyscy wiemy, z nim jest różnie. Przesłuchanie prokuratorów w sprawie Amber Gold dowodzi, że my obywatele nie mamy nic do powiedzenia. Wszystko dzieje się poza naszymi plecami. Nawet jeśli mamy dowody na popełnione przestępstwo, to z dużym prawdopodobieństwem sprawa i tak zostanie umorzona lub poprowadzona w sposób nas nie satysfakcjonujący.
Załóżmy, że odkrywamy, że w firmie X będącej Spółką Skarbu Państwa doszło do przestępstwa. Zgłaszamy do organów ścigania, a najlepiej do prokuratury ten fakt. I na tym nasza rola się kończy. Ponieważ nie jesteśmy już informowani na jakim etapie jest postępowania. Jeśli prokurator sprawę po kilku miesiącach umorzymy, otrzymamy wyłącznie lakoniczne powiadomienie bez żadnego merytorycznego uzasadnienia.
Kto może zaskarżyć decyzję prokuratury?
Poszkodowany. Jeśli jest to Spółka Skarbu Państwa to jej przedstawiciele mogą wnioskować o zaskarżenie decyzji organu umarzającego. A załóżmy, że w tej spółce pracują osoby, które brały udział w przestępstwie.
To co, spółka zaskarży decyzję prokuratury?
Odpowiedź jest oczywista.
Być może dlatego w Polsce tak wiele przestępstw szczególnie gospodarczych nie doczekało się finału z wyrokiem skazującym. Uważam, że czas to zmienić. Obywatel powinien mieć realną możliwość uczestnictwa w postępowaniu, a nie być zdanym na łaskę lub nie łaskę prowadzącego prokuratora, który sprawę z różnych powodów może umorzyć.
My obywatele bardzo często mamy w sobie na tyle dużo determinacji, że potrafimy przenosić góry. Dziś nie mamy takiego prawa. Trzeba to zmienić.

Sławomir Sikora 

Więcej na:  https://www.facebook.com/kontrolaprokuratury/

 

FCB Escola Varsovia – Wiesław Wilczyński-Czy zachodzi próba przejęcia gruntów od spółki skarbu państwa?
Czy wyłudzono dotacje?
http://kulisy24.com/nasze-sledztwa/po…