Kukiz ’15 przekonuje, że do odebrania jest nawet 3 tys. zł z Urzędu Skarbowego. Zobaczcie, jak to zrobić.

Zachęcamy obywateli, by składali swoje wnioski o zwrot nadpłaty podatku według naszego wzoru. Zalejmy Urzędy Skarbowe naszymi żądaniami i pokażmy, że nie godzimy się na obchodzenia prawa przez rząd PiS-u – powiedzieli na zakończenie swojego wystąpienia posłowie Kukiz’15. Celem akcji jest odzyskanie pieniędzy zabranych przez fiskusa za ostatnie 5 lat. Każdy obywatel powinien odzyskać ok. 3000 złotych – twierdzą posłowie Kukiz’15.

Posłowie Kukiz’15 powołują się w swoich działaniach na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 roku, dotyczącego ustawy o podatku od osób fizycznych. “W zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten we wskazanym wyżej zakresie powinien stracić moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.” – głosi orzeczenie TK.

17 listopada parlamentarzyści z Kukiz’15 przedstawili wniosek o zwrot nadpłaty podatku PIT właśnie w związku z wyrokiem TK w sprawie kwoty wolnej od podatku. Argumentują, że wysokość kwoty wolnej jest niekonstytucyjna, ponieważ nie uwzględnia minimum egzystencji.

Na konferencji prasowej posłowie Jakub Kulesza , Rafał Wójcikowski, Norbert Kaczmarczyk, PARDA Błażej Łukasz przedstawili wniosek o zwrot nadpłaty podatku PIT w związku z wyrokiem TK w sprawie kwoty wolnej od podatku, której wysokość jest niekonstytucyjna, gdyż nie uwzględnia minimum egzystencji.

Udostępniamy Obywatelom wzór wniosku do Urzędu Skarbowego, którego celem jest odzyskanie pieniędzy zabranych przez fiskusa za ostatnie 5 lat. Każdy Obywatel powinien odzyskać ok. 3000 zł.

Domagamy się zwrotu nadpłaconego podatku w wysokości w jakiej kwota wolna od podatku nie uwzględnia wskaźnika minimum egzystencji. Kwota ta jest skandalicznie niska i nie pozwala na zabezpieczenie nawet podstawowych potrzeb.
Zachęcamy Obywateli, by składali swoje wnioski o zwrot nadpłaty podatku według naszego wzoru. Zalejmy Urzędy Skarbowe naszymi żądaniami i pokażmy, że nie godzimy się na obchodzenia prawa przez rząd PiS-u.

UWAGA! Poniższe dokumenty nie gwarantują zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Przewidujemy, że nasze wnioski znajdą swój finał w sądzie administracyjnym.

Do pobrania:

wezwanie-do-zwrotu-nadplaty-w-podatku-dochodowym-wzor

obliczenia-dot-zwrotu