Kukiz’15-„Dobro Dziecka jako cel najwyższy”

W czwartek 20.10.2016 roku już po raz kolejny zebrał się Zespół Parlamentarny „Dobro Dziecka jako cel najwyższy”. Jak sama nazwa wskazuje, Zespół ten łączy ludzi, którym nie jest obojętny los dzieci. Chyba dla każdego człowieka jest to oczywiste, aczkolwiek każdy może to pojęcie rozumieć na swój sposób. Jedno jest pewne: dla dobra dziecka najistotniejsze jest to, by mogło się ono wychowywać w zdrowej, kochającej się rodzinie. Dlatego Zespół inicjuje działania legislacyjne, m.in. pochyla się nad Ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.

14681091_1263997943652319_2301675288785160818_o

Stowarzyszenie Kukiz’15 Świętokrzyskie współpracuje z Zespołem Parlamentarnym dzieląc się swym doświadczeniem, gdyż wśród jego członków są ludzie, których ta problematyka dotyka bezpośrednio. Szczególnie zaangażowana jest Dorota Jarońska która od wielu lat jest mamą zastępczą oraz prowadzi rodzinny dom dziecka.Chciałaby by dzieci mogły wychowywać się w rodzinach a nie w pieczy instytucjonalnej.

Pomysłodawczynią, a zarazem przewodniczącą Zespołu jest p. Barbara Chrobak, posłanka Kukiz’15. Pozostali członkowie zespołu to posłowie: Paweł Skutecki, Agnieszka Ścigaj, Adam Andruszkiewicz, Wojciech Bakun, Elżbieta Borowska, Tadeusz Dziuba, Andrzej Kobylarz, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki oraz Paweł Szramka. Zapraszani są do współpracy politycy ze wszystkich ugrupowań, ponieważ temat ten- ponad podziałami- powinien leżeć na sercu każdego dorosłego.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. Inicjowanie działań legislacyjnych mających na celu zabezpieczenie interesu dziecka.
2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych.
3. Reforma Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mająca na celu dostosowanie zapisów do wymogów obecnej rzeczywistości.
4. Monitorowanie orzecznictwa w sądach rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem realizowania zadań nakładanych na Rzeczpospolitą Polską przez prawo międzynarodowe
w zakresie ochrony Praw Dziecka i Człowieka.
5. Współpraca w zakresie reformy prawnej z takimi organizacjami i instytucjami jak: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Placówki Konsularne, Komisja Europejska, Międzynarodowa Fundacja Helsińska, Organizacja Narodów
Zjednoczonych itp.

Równolegle do prac Zespołu w woj. świętokrzyskim członkowie Stowarzyszenia Kukiz’15 wspierają akcję promującą Rodzicielstwo Zastępcze i już wkrótce zostanie opublikowana tzw. „Mapa Wstydu” dla starostów, którzy zaniedbują swoje obowiązki względem opuszczonych i pokrzywdzonych przez los dzieci.

Wszystkim wspaniałym ludziom, którzy pracują dla dobra dziecka życzymy owocnych działań i coraz więcej uśmiechów od polskich dzieci.

członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kukiz’15 Świętokrzyskie

14715083_1263997823652331_4039166088929826447_o

14715014_1263997700319010_9208886943413263645_o