Kukiz’15-Fundacja Potrafisz Polsko przeznacza zwrot z kampanii cierpiącym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z podawanymi na Twitterze przez Marcina Dobskiego informacjami, pieniądze które zostały przeznaczone fundacji Potrafisz Polsko jako zwrot kosztów kampanii KWW Kukiz’15 są przeznaczone na działalność charytatywną – zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych, leczenie syryjskich dzieci czy budowa Domu Weterana w Jeleniej Górze.

Planowane jest dalsze przeznaczenie środków na happeningi organizowane przez samą fundacje Potrafisz Polsko – jako odzew na potrzeby cierpiących i niepełnosprawnych, podczas których będą zbierane środki dla Fundacji Brata Alberta, prowadzonej przez księdza Isakowicza-Zalewskiego, jak i dla Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego – start 7 maja w Kobylance. Pozostała część kwoty zostanie przekazana na konkretne projekty społeczne i charytatywne innych organizacji pożytku publicznego.