Kukiz’15 – Fundacja „Potrafisz Polsko” Wesprzyj nas!

Kukiz’15-Wesprzyj nas!

 Fundacja „Potrafisz Polsko” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Tym samym dzięki zapisom Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), można nas wspomóc w realizacji celów statutowych, przekazując nam 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj nas i przekaż swój 1% podatku na realizację celów statutowych.

Wystarczy wpisać nasz numer KRS0000150277 w deklarację podatkową.

kukiz-potrafisz-polsko-fundacja

 

Darowizny

Wszystkie środki pozyskane od partnerów i sponsorów przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową. Wsparcie finansowe przeznaczamy zawsze zgodnie z życzeniem ofiarodawcy na konkretny program bądź na działalność statutową Fundacji.

Fundacja „Potrafisz Polsko”

Łącko 677, 33-390 Łącko

Konto Bankowe:

Łącki Bank Spółdzielczy

07 8805 0009 0000 3838 2008 0001

O FUNDACJI

Fundacja Potrafisz Polsko działa na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, wierząc w prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami grup społecznych, biznesowych i politycznych. Działania Fundacji Potrafisz Polsko ogniskują się przede wszystkim w obszarze eksperckim.

Wokół nas skupiamy zespół niezależnych ekspertów, którzy działają na rzecz przejrzystości procesu stanowienia prawa i podnoszenia jego jakości, a także na rzecz polskiej przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile polskiej gospodarki muszą stanowić polskie małe i średnie firmy.

Zarząd

 Paweł Skotarek – prezes fundacji, przedsiębiorca, z wykształcenia historyk i prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie specjalizował się w prawie handlowym. Pracował jako dziennikarz ekonomiczny, a także jako prawnik w kancelariach i firmach doradczych. Współpracował z Centrum im. Adama Smitha. Członek zarządu stowarzyszenia Republikanie. Z zamiłowania orientalista i językoznawca oraz brydżysta.

Ewelina Kowalska

Andrzej Wiedeński

Rada

 Stanisław Tyszka – wicemarszałek Sejmu, z wykształcenia prawnik i doktor nauk humanistycznych. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wykładowca akademicki na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Karol Thiel 

Maciej Prostko

Statut

http://www.potrafiszpolsko.net/o-fundacji/statut/

 

Nasze Projekty !

Zlikwidujmy gabinety polityczne

Dziś Polska zatrudnia 0,5 mln urzędników. Oznacza to, że w III RP jest trzy razy więcej urzędników niż za komuny. Kukiz’15 postuluje radykalną redukcję biurokracji. Nasze pierwsze działanie w tym zakresie, to projekt ustawy likwidującej gabinety polityczne w ministerstwach i samorządach.

Według naszych obliczeń, dzięki likwidacji gabinetów politycznych podatnicy zaoszczędzą nawet 500 mln zł.

Gabinety polityczne zatrudniają ponad 10 000 doradców i asystentów, a nie wytwarzają żadnej wartości dodanej dla obywateli i społeczeństwa. Obecnie w gabinetach politycznych zatrudnia się wyłącznie według klucza partyjnego, bez względu na doświadczenie i posiadane kompetencje. Pracownicy gabinetów politycznych nie mają określonych obowiązków i często wykonują pracę czysto polityczną (partyjną), choć ich pensje wypłacane są z budżetu.

 

gabinetypolityczne-919x498

 

Dzień Referendalny – Stop Uchodźcom!

Gospodarzem w Polsce nie jest obecna ani żadna inna władza, tylko Obywatele. To Obywatele powinni decydować czy i kogo przyjmiemy do naszej Ojczyzny.

stopuchodzcom-919x566

Stop partiokracji

KUKIZ’15 nie zgadza się z przymusowym dotowaniem partii przez podatników. Nie zgadza się na to rownież 2 mln obywateli, którzy wyrazili swoją opinię w referendum. Dlatego proponujemy reformę zasad finansowania partii politycznych, czyli:

  • Likwidację przymusowych subwencji dla partii z budżetu,
  • Możliwość dobrowolnego odpisu 5 zł od podatku na partie,
  • Wymóg przekazywania minimum 15% środków partii na Fundusz Ekspercki
stoppartiokracji-919x518

Sprzedaż bezpośrednia dla rolników

W Polsce od lat obserwujemy wzrost popytu na żywność zdrową, dobrej jakości, produkowaną w sposób tradycyjny. Niestety za rosnącym zapotrzebowaniem nie nadążają przepisy prawa. Obecnie obowiązujące regulacje znacznie utrudniają rolnikom sprzedaż bezpośrednią wytwarzanych przez nich produktów. Od małych i średnich gospodarstw wymaga się spełnienia restrykcyjnych kryteriów higieniczno – sanitarnych takich,  jakie obowiązują wielkie zakłady przemysłu spożywczego.

Ruch Kukiz’15 proponuje zdrowe podejście do sprzedaży bezpośredniej. W złożonym przez posłów Klubu projekcie ustawy przywracamy tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy żywności. Zaproponowane przez nas zmiany przyczynią się do ożywienia sektora rolniczego, a także wpłyną na zahamowanie odpływu młodych ludzi z gospodarstw rolnych.

 

rolnicy-919x538

 

Medyczna marihuana

Ponad 20 lat temu Marszałek Mikołaj Kozakiewicz w materiałach sejmowych wskazywał, że „marihuana była używana jako lek tysiące lat przed Chrystusem” i jest „jedną z najbezpieczniejszych znanych człowiekowi substancji terapeutycznie czynnych”. Pomimo świadomości parlamentarzystów dotyczącej skuteczności medycznej marihuany, przez lata polskie prawo pozostawało głuche na głos obywateli, szczególnie osób chorych i ich rodzin.

Z roku na rok pojawiają się kolejne dane potwierdzające skuteczność marihuany w leczeniu padaczki, raka mózgu oraz innych poważnych chorób uznawanych za nieuleczalne. Możliwości medycznego zastosowania w Polsce są ograniczone restrykcyjnymi procedurami importu docelowego, który jest dodatkowo kosztowny i czasochłonny.

Ruch Kukiz’15 złożył projekt ustawy, która wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, lekarzy oraz władz. Uważamy, że państwo ma obowiązek zapewnić obywatelom prawo do ochrony zdrowia, w tym do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, a nie tylko z aktualną polityką rządową.

 

medycznamarihuana-919x611