Kukiz’15-List otwarty do premiera Walonii, Pana Paula Magnette.

List otwarty do premiera Walonii, Pana Paula Magnette.

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu ruchu obywatelskiego Kukiz’15, trzeciej siły politycznej w Polsce, składam na Pana ręce wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania dla obywateli Walonii za mądrą i niezłomną postawę w sprawie umowy CETA.

318657_2283362657646_356971708_n111

Dziękuję Panu w imieniu milionów Polaków – rolników, konsumentów i przedsiębiorców. Wasza postawa jest najlepszym przykładem działania na rzecz takiej Unii Europejskiej, którą chcielibyśmy wspólnie tworzyć. Jest ona szczególnie imponująca w obliczu nacisku międzynarodowych korporacji oraz eurokratów z Brukseli.

Nigdy nie zapomnimy, że to Walonia stanęła w obronie Europy i Polski, sprzeciwiając się przyjęciu szkodliwej gospodarczo i niedemokratycznie procedowanej umowy CETA. W polskim przypadku dodatkowo rząd i partie polityczne wyrażały poparcie dla tej umowy na podstawie zafałszowanego tłumaczenia jej tekstu, które skandalicznie przeinaczało treść przepisów dotyczących produktów biotechnologicznych. Przeciw umowie protestowały jednak w Polsce liczne środowiska obywatelskie, łącznie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym “Solidarność”.

Parlamentarzyści Walonii spełnili też oczekiwania milionów Europejczyków w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej protestujących przeciwko tajnie negocjowanej umowie. Pana stanowisko przywraca wiarę w Europę. Mamy nadzieję, że z takimi partnerami jak Pan będziemy w stanie przywrócić obywatelom demokratyczną kontrolę nad władzami Unii Europejskiej.

Gratulujemy odwagi i niezłomności! Nie dajcie się zastraszyć – jesteśmy z Wami! Potępiamy tych, którzy próbują wywrzeć nacisk na zmianę decyzji demokratycznie wybranych przedstawicieli Walonii.

Paweł Kukiz

14712468_602488936625275_3673517824689364399_o