Kukiz’15-Policja w Biurze Posła Liroya

Piotr Liroy Marzec poinformował dziś z mównicy sejmowej o skandalicznych zajściach w biurach poselskich. 
Nieumundurowani policjanci weszli w czwartek do biura Liroya .

“Nie przedstawili się, nie okazali legitymacji, bez wyjaśnień zaczęli wypytywać, czy „partia Kukiz organizuje wyjazd na 11-ego”.

Wzywam ministra Mariusza Błaszczaka do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy policja prowadziła te czynności na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji?

Jeżeli nie, to kto wydał taki rozkaz?

Czy nachodzenie biur posłów RP odbyło się na polecenie i za zgodą Marszałka Sejmu?

Jeśli minister Błaszczak nie odpowie na moje pytania rozważam złożenie wniosku o wotum nieufności wobec niego!

Niech jak najwięcej osób dowie się o tej skandalicznej sytuacji!