Kukiz’15 Poznań – działania w terenie !

Dzisiaj mieliśmy przyjemność wesprzeć mieszkańców gminy Białośliwie w północnej części naszego województwa (powiat pilski). Spotkaliśmy się aby protestować przeciwko rozpoczęciu prac związanych z budową linii wysokiego napięcia 2x400kv, pomimo, iż od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nie upłynęło jeszcze 120 dni potrzebnych do uprawomocnienia się tej decyzji.


Kwestią sporną jest wyznaczona trasa przebiegu tej linii, która przecina pola uprawne i sady rolników, dla których jest to często jedyne źródło dochodów. Dochodzi do takiej sytuacji, w której jednemu z rolników posiadającemu 30 ha ziem uprawnych, na potrzeby tej inwestycji zostanie zabranych blisko 8 ha.
Warto zaznaczyć, iż spośród 120 właścicieli ziem, blisko 50 nie wyraziło zgody na przebieg tej inwestycji przez ich własność.
Należy pamiętać również o tym, że zniszczeniu ulegnie nie tylko część tych ziem na których będą budowane słupy, ale również teren okoliczny, po którym będzie się przemieszczał m.in. ciężki sprzęt budowlany, potęgując straty.
Na poniższych zdjęciach można zobaczyć wykop pod jedna z czterech nóg takiego słupa.
Zwracamy również uwagę na to, że teren na którym planowana jest inwestycja, to gleby najlepszych klas rolnych (2, 3, 4).
Kolejnym bulwersującym faktem jest to, iż zaplanowana trasa jest o 20 km dłuższa, od alternatywy zaproponowanej przez mieszkańców. W ich propozycji linia również przebiegałby przez działki należące do nich, jednak są oni skłonni oddać je nawet bez odszkodowań.
Jako Stowarzyszenie jest nam bliska idea poszanowania własności obywateli i z całą mocą wspieramy i nadal będziemy wspierać obywateli w tym proteście.