Kukiz’15 – ustawy i uchwały!

WNIESIONE PROJEKTY USTAW I UCHWAŁ, którym nadano bieg!

Druk nr 18 – Poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej

Data złożenia projektu ustawy 17.11.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Anna Maria Siarkowska

Druk nr 129 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Data założenia projektu ustawy 03.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka

Druk nr 140 – Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do opracowania założeń zmian Konstytucji RP oraz przygotowania projektu ustawy zmieniającej Ustawę Zasadniczą

Data założenia projektu ustawy 09.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Apel

Druk nr 166 – Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Data założenia projektu ustawy 17.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 201 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Data założenia projektu ustawy 17.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Marek Jakubiak

Druk nr 233 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego

Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki

Druk nr 235 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji

Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 247 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka

Druk nr 249 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw

Data założenia projektu ustawy 15.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 303 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Data założenia projektu ustawy 15.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 346 – Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Data złożenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki

Druk nr 361 – Poselski projekt ustawy o abolicji dla osób ukrywających dokumenty podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej.

Data założenia projektu ustawy 03.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza

Druk nr 407 – Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Data założenia projektu ustawy 29.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Wojciech Bakun

Druk nr 449 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Data założenia projektu ustawy 08.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza

Druk nr 523 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Data założenia projektu ustawy 29.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza

Druk nr 527 – Komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia 26. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Data założenia projektu ustawy 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski

Druk nr 574 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Data założenia projektu ustawy 05.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Poselski Jarosław Sachajko

Druk nr 611 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Data złożenia projektu ustawy 20.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 702 – Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Data złożenia projektu ustawy 27.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 727 – Poselski projekt uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA

Data złożenia projektu uchwały 12.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Grzegorz Długi

Druk nr 729 – Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów

Data złożenia projektu ustawy 28.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski

Druk nr 730 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Data złożenia projektu uchwały 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 771 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Data złożenia projektu ustawy 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 772 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Data złożenia projektu uchwały 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 779 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Data złożenia projektu uchwały 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 810 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Data złożenia projektu uchwały 19.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 812 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Liroy-Marzec

Druk nr 818 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo spółdzielcze

Data złożenia projektu uchwały 26.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj

Druk nr 819 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Data złożenia projektu uchwały 21.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Kobylarz

Druk nr 852 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data złożenia projektu uchwały 06.09.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Norbert Kaczmarczyk

Druk nr 854 – Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw

Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw (wycofana)

Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 09.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 1197 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Data złożenia projektu ustawy 25.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Szramka

Druk nr 1198 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Data złożenia projektu ustawy 28.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski

Druk nr 1200 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym

Data złożenia projektu ustawy 30.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Maciej Masłowski

Druk nr 1251 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych

Data złożenia projektu ustawy 11.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Agnieszka Ścigaj

Druk nr 1252 – Poselski projekt ustawy o likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej

Data złożenia projektu ustawy 09.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jerzy Kozłowski

Druk nr 1268 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Data złożenia projektu ustawy 20.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 1280 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Data złożenia projektu ustawy 17.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza

Druk nr 1295 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Data złożenia projektu ustawy 01.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Grabowski

Druk nr 1296 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Data złożenia projektu ustawy 01.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 1308 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Data złożenia projektu ustawy 08.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Norbert Kaczmarczyk

Druk nr 1324 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Data złożenia projektu ustawy 14.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Jaskóła

Druk nr 1352 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Data złożenia projektu ustawy 24.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 1356 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Data złożenia projektu ustawy 19.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 1357 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Data złożenia projektu ustawy 23.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Grzegorz Długi

Druk nr 1369 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Data złożenia projektu ustawy 28.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Krzysztof Sitarski

Druk nr 1375 – Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Data złożenia projektu ustawy 24.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Druk nr 1402 – Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin

Data złożenia projektu ustawy 15.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Druk nr 1430 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Data złożenia projektu ustawy 12.12.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Stanisław Tyszka

Druk nr 1454 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Data złożenia projektu ustawy 27.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Paweł Szramka

Druk nr 1479 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Data złożenia projektu ustawy 28.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza

WNIESIONE PROJEKTY USTAW I UCHWAŁ, którym jeszcze nie został nadany nr druku:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawa łowieckiego oraz niektórych innych ustaw (wyfocany)

Data złożenia projektu ustawy 07.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II Wojny Światowej

Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski

Poselski projekt ustawy o broni i amunicji

Data złożenia projektu ustawy 04.11.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji

Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 26.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji

Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 24.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak

Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywnosci

Data złożenia projektu ustawy 03.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Uzupełnienie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności

Data złożenia uzupełnienia projektu ustawy 22.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (wycofany)

Data złożenia projektu ustawy 20.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych i samorządowych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie całej Polski w latach 1989-2016

Data złożenia projektu ustawy 06.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Data złożenia projektu ustawy 21.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Data złożenia autopoprawki do projektu ustawy 17.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data złożenia projektu ustawy 21.10.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie Warszawy oraz całej Polski w latach 1989-2016

Data złożenia projektu ustawy 02.12.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Bartosz Józwiak

Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach

Data złożenia projektu ustawy 10.01.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności

Data złożenia projektu ustawy 09.02.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Data złożenia projektu ustawy 10.03.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Data złożenia projektu ustawy 13.04.2017 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Maciej Masłowski