LIST POSŁA PAWŁA KUKIZA DO PREZYDENTA USA DONALDA TRUMPA

Szanowny Panie Prezydencie Elekcie!

Składam Panu najserdeczniejsze gratulacje w związku z Pana zwycięstwem w wyborach na 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Pana zwycięstwo to zwycięstwo Obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko politycznemu establishmentowi, przeciwko korupcji politycznej elit i wbrew wściekłym atakom stronniczych mediów.

W ubiegłym roku kandydowałem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w niemal identycznych warunkach. Nasze postulaty likwidacji przywilejów władzy, zmiany systemu wyborczego, na którym zyskują elity polityczne i na którym najbardziej tracą Obywatele, stanowczych cięć w biurokracji, podobnie jak Pana program zmian dla Ameryki, były obiektem bezpardonowych ataków establishmentu.

Wierzę, że Pana zwycięstwo będzie symbolicznym przełomem dla inicjatyw, które wyrastają ze szczerego zaangażowania Obywateli. Obywateli, którzy przeciwstawiają się zamkniętym kastom oderwanych od rzeczywistości elit politycznych.

Uwagę wielu Polaków zwróciła Pańska deklaracja skutecznego zajęcia się sprawą włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego, zaraz po objęciu urzędu. Oczekuję, że jako Prezydent jak najszybciej zrealizuje Pan tę obietnicę, wyrażoną w trakcie przemówienia w siedzibie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago.

Składając Panu Prezydentowi jeszcze raz serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej pracy, pragnę wyrazić szczerą chęć współpracy w walce z monopolem skorumpowanych elit politycznych w naszych państwach.

Z poważaniem,

Paweł Kukiz

 14938191_1239467846120933_420773925648549265_n

Paweł Kukiz podsumował zwycięstwo Donalda Trumpa:
“Najbardziej cieszy mnie nie tyle zwycięstwo Trumpa,
co porażka bankstersko-korporacyjno-salonowej opcji wspieranej w sposób czasem wręcz bandycki przez kupione media. Mam nadzieję, że zmiana zasad w USA spowoduje powrót zasad w Europie, a co za tym idzie i w Polsce.”
14947828_539761766226079_7553964785049120683_n