Niedziela to pracowity dzień dla posłów Kukiz’15 Andrzeja Kobylarza i Jarosława Sachajko

W niedzielę 29/01/2017  na zaproszenie kolegi Posła Andrzeja Kobylarza i członka Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Marcina Konicza miał przyjemność gościć poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko   w województwie warmińsko – mazurskim w miejscowościach Rybno oraz Kurzętnik.

 

Cieszę się, że podczas obu spotkań wywiązały się ciekawe, rzeczowe dyskusje.
Rolnicy zgłosili wiele różnych problemów, z których najpoważniejsze to te związane z budowaniem ogromnych ferm drobiu czy chlewni na kilka tysięcy sztuk zwierząt lokalizowanych w bliskim sąsiedztwie wiejskich zabudowań.

Jest to trudna sytuacja zarówno dla mieszkańców wsi, jak i inwestora.

Z jednej strony niewątpliwie to właśnie wieś jest miejscem gdzie powinna być prowadzona produkcja zwierzęca, z drugiej strony nie może być tak, że produkcja ta powoduje nadmierną uciążliwość dla jej mieszkańców.

Dlatego bardzo potrzebna jest tzw. ,,ustawa odorowa” która uregulowałaby sporne kwestie.

Z wcześniejszych rozmów z Ministrem Środowiska wiem, że projekt takiej ustawy jest już gotowy od co najmniej 10 lat.

Nie rozumiem jednak co powstrzymuje rząd przed złożeniem projektu w Sejmie.
Ze swojej strony, dzięki podpowiedzi kilku osób obecnych na spotkaniach, postaram się zająć sprawą w nieco inny sposób.

Uważam, że problem należy jak najszybciej rozwiązać.


Poniżej zamieszczam linki do dwóch moich interpelacji, w których pytam Ministra Środowiska o kwestie związane z ,,uciążliwym sąsiedztwem”.


http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp…
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp…