Nowe władze Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 Okręg 13 (Kraków).

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 Okręg 13. Zebranie oprócz statutowych czynności zmieniło władze okręgowe Stowarzyszenia, zmieniając Zarząd, który oprócz Prezesa nie uzyskał absolutorium WZC oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Wszystkie struktury, decyzją WZC zostały powiększone do 5 osób, zgodnie ze Statutem. Po WZC wszystkie struktury ukonstytuowały się.
Władze Stowarzyszenia Kukiz’15 Okręg 13:
Zarząd:
1. Piotr Kubiczek – Prezes
2. Lesław Gortal – Wiceprezes
3. Kamil Wołek – Sekretarz
4. Robert Słota – Skarbnik
5. Miłosz Pałka – Członek
Komisja Rewizyjna:
1. Adam Siatka – Przewodniczący
2. Mateusz Różanecki – z-ca Przewodniczącego
3. Justyna Stanek – Sekretarz
4. Stanisław Molik – Członek
5. Sławomir Adamczyk – Członek
Sąd Koleżeński:
1. Natalia Rzenno – Przewodnicząca
2. Marcin Tutaj – z-ca Przewodniczącej
3. Michał Pasternak – Sekretarz
4. Paweł Ossowski – Członek
4. Mateusz Gortal – Członek

Gratulujemy Wojownikom !!!