Obrona instytucji Referendum! Tomasz Jaskóła

Dziś w trakcie głosowań nad budżetem poseł sprawozdawca użył sformułowania, że stracono 100 milionów złotych na Referendum m.in. w sprawie JOW. Musiałem zareagować w obronie świętej instytucji referendum!